M&A

TTC Sugar được DEG rót 28 triệu USD

(VNF) - Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC Suger - HoSE:SBT) vừa được DEG - Quỹ đầu tư trực thuộc Ngân hàng tái thiết Đức KFW đầu tư chiến lược 28 triệu USD (649 tỷ đồng). Khoản đầu tư này dự kiến giải ngân trong tháng 9/2019.

TTC Sugar được DEG rót 28 triệu USD

TTC Sugar được DEG rót 28 triệu USD.

Khoản đầu tư được thực hiện dưới dạng phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 84% so với thị giá của SBT (16.350 đồng/cổ phiếu).

Cổ phiếu ưu đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian ưu đãi cổ tức sẽ được kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, và các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa SBT và DEG.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo thỏa thuận giữa DEG và SBT.

Giá chuyển đổi sẽ do Công ty và DEG quyết định tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu. 

Dự kiến sau khi DEG giải ngân, vốn điều lệ của SBT sẽ đạt hơn 6.084 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được SBT sử dụng để đầu tư chiến lược vào TTC Attapeu nhằm cơ giới hoá và mở rộng sản xuất đường hữu cơ (đường organic). TTC Attapeu là mảng kinh doanh mía đường của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào đã đựơc SBT mua lại năm 2017.

 

Tin mới lên