Tiêu điểm

UBND tỉnh Phú Thọ dính hàng loạt vi phạm về đất đai, gây thất thu ngân sách hàng tỷ đồng

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 – 2017).

UBND tỉnh Phú Thọ dính hàng loạt vi phạm về đất đai, gây thất thu ngân sách hàng tỷ đồng

Dự án Mường Thanh Phú Thọ - một trong số các dự án bị Thanh tra Chính phủ "điểm danh" sai phạm tại kết luận thanh tra

Kết luận đã chỉ ra các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án khu nhà ở đô thị đồng thời nêu đích danh trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giai đoạn 2006 – 2017 là 1.161 tỷ đồng; số tiền còn nợ là 37,9 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 19 tỷ đồng, tiền thuê đất là 18,9 tỷ đồng).

Sau thời điểm thanh tra, một số chủ đầu tư đã nộp 11,7 tỷ đồng. Số tiền nợ còn lại là 29 tỷ đồng (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: 26,2 tỷ đồng; tiền chậm nộp 2,7 tỷ đồng).

Hành vi nợ tiền này được xác định là vi phạm khoản 3 điều 6, khoản 7 điều 12, khoản 3 điều 170 Luật Đất đai 2013.

"Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Phú Thọ, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, các chủ đầu tư dự án".

Về việc quản lý sử dụng đất đối với một số dự án, kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, đối với dự án khu nhà ở phường Nông Trang, về tình tự, thủ tục thực hiện dự án, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án đầu tư, giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu đều thực hiện theo Nghị định 181/2004 và Luật Đất đai 2003, tức phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình.

Nhưng UBND tỉnh Phú Thọ lại ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm b, khoản 2, Điều 61 Nghị định 181/2004 (tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, dự án không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất).

Việc làm này dù là được phép nhưng Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: UBND tỉnh vẫn phải điều chỉnh và hoàn thiện lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá, thành phố Việt Trì, kết luận cho biết dự án này được phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Thọ lại giao cho các chủ đầu tư không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều này là vi phạm khoản 1, điều 62 Nghị định 181/2004 và điểm c, khoản 1 điều 58 Luật Đất đai 2003.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra: Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất. Việc này là không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước (trong đó, dự án khu nhà ở phường Nông Trang thất thu 1,2 tỷ đồng, dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá thây thu 4,8 tỷ đồng).

“Việc này là vi phạm pháp luật về kế toán, thuế giá trị gia tăng không hạch toán vào doanh thu, chi phí của doanh nghiệp mà phải hạch toán riêng”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong 6 dự án, có 4 dự án tiến độ thực hiện chậm so với quy định, vi phạm khoản 4, điều 12, Luật Đất đai 2013, gồm: dự án khu nhà ở phường Nông Trang, dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá, dự án khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa, dự án khu nhà ở đô thị Tân Dân.

Ngoài ra, kết luận cho hay chủ đầu tư một số dự án còn nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, vi phạm khoản 3 điều 6, khoản 7 điều 112, khoản 3 điều 70 Luật Đất đai 2013, gồm: dự án khu nhà ở phường Nông Trang 4,6 tỷ đồng, dự án khu nhà ở Hữu Nghị 2,4 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cũng bị “điểm” sai phạm khi đã trình UBND tỉnh phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án sử dụng đất xác định theo phương pháp thặng dư, trong đó đã đưa khoản chi phí dự phòng vào tổng chi phí phát triển nhằm giảm trừ tiền sử dụng đất không đúng quy định tại Thông tư 145/2007 của Bộ Tài chính, gồm: dự án khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa 7,1 tỷ đồng, dự án khu nhà ở đô thị Tân Dân 3,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cho biết chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Thọ khởi công xây dựng công trình trước khi có giấy phép xây dựng, trước khi được bàn giao đất trên thực địa. Việc này vi phạm khoản 4 điều 12 Luật Đất đai 2003; khoản 2 điều 12, điều 107 Luật Xây dựng 2014.

Chủ đầu tư đã bán 100/223 căn hộ cao cấp cho khách hàng từ hình thức cho thuê sang căn hộ để bán, vi phạm khoản 1 điều 6, khoản 3 điều 12, điểm 2 khoản 1 điều 57, điểm c khoản 1 điều 175 Luật Đất đai 2013.

“Trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, các sở ngành đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục thuế, UBND thành phố Việt Trì và các chủ đầu tư dự án”, kết luận thanh tra chỉ ra.

Tin mới lên