Tài chính

Vay nước ngoài 463 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2019

Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Vay nước ngoài 463 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2019

Vay nước ngoài 463 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2019.

Tính đến 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 74 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 khoảng 1.322 triệu USD, tương đương khoảng 30.494 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp phát khoảng 947 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 375 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2019 khoảng 5.389 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.315 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.074 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng  (nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 18.290 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 14.827 tỷ đồng). Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ về cơ bản được thanh toán kịp thời, không xảy ra tình trạng chậm trả nợ. 

Xem thêm: Các ngân hàng Hàn Quốc sẽ dành 14,5 tỷ USD cho doanh nghiệp vay vốn

Tin mới lên