Tài chính

VCCI đề xuất tính phí BOT dựa vào chi phí tiết kiệm được

(VNF) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng việc xác định giá tối đa được áp dụng theo hai phương pháp toàn tuyến và theo chiều dài đường không giải quyết được tình trạng thu phí quá cao của một số dự án cải tạo, tăng cường mặt đường.

VCCI đề xuất tính phí BOT dựa vào chi phí tiết kiệm được

Hiện còn nhiều vấn đề bất cập quanh các trạm BOT. Ảnh: Hoàng Hùng

VCCI vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Theo VCCI, trong trường hợp đường cũ vẫn còn tốt, đang được đi miễn phí, chủ đầu tư chỉ thực hiện việc cải tạo, tăng cường mặt đường mà vẫn được thu giá với mức tối đa là rất bất hợp lý. Nguyên nhân xuất phát từ việc căn cứ tính mức giá thu đã bỏ qua hoàn toàn các yếu tố về chất lượng giao thông trước khi có dự án.

Do vậy, VCCI đã đề xuất phương pháp tính giá sử dụng đường bộ cho mỗi phương tiện giao thông dựa trên "chi phí vận tải tiết kiệm được" của phương tiện đó.

Cụ thể, khi tiến hành thu phí trên một đoạn đường được nâng cấp, đầu tiên chủ đầu tư và các bên liên quan cần phải tính toán chi phí vận tải trung bình của một phương tiện đi trên đoạn đường này khi chưa được cải tạo (bao gồm các chi phí khấu hao xe, nhiên liệu, thời gian đi lại...) 

Sau khi dự án giao thông được thực hiện, chi phí trung bình để phương tiện đó đi trên đoạn đường này sẽ giảm xuống. Như vậy, nhờ dự án đường bộ đó, chủ phương tiện được lợi một khoản "chi phí vận tải tiết kiệm được".

Từ đó, chủ đầu tư dự án được phép thu giá dịch vụ bằng một tỷ lệ nhất định trên khoản chi phí tiết kiệm được này. Tuy nhiên, giá thu không được phép vượt quá chi phí tiết kiệm được. Theo quy định của Nhà nước thì mức giá thu tối đa không được vượt quá 50% chi phí tiết kiệm được.

Bên cạnh đó, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc tính toán chi phí tiết kiệm được cho từng phương tiện giao thông đã được thực hiện tương đối đầy đủ khi thuyết minh hiệu quả kinh tế xã hội của dự án trong quá trình lập báo cáo khả thi và thiết kế dự án.

VCCI khẳng định phương pháp tính phí BOT dựa trên chi phí tiết kiệm được dự kiến sẽ mang lại một số lợi ích và việc thay đổi sang phương pháp mới là khả thi và có cơ sở khoa học.

Tin mới lên