Tài chính

VEAM đặt kế hoạch lãi 'khủng' 6.400 tỷ đồng, dự kiến niêm yết sàn HoSE

(VNF) - Năm 2019, Công ty mẹ VEAM đặt kế hoạch lãi ròng 6.402 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái. VEAM cũng trình kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 38,84%, đồng thời dự kiến niêm yết sàn HoSE trong năm nay.

VEAM đặt kế hoạch lãi 'khủng' 6.400 tỷ đồng, dự kiến niêm yết sàn HoSE

VEAM đặt kế hoạch lãi 'khủng' 6.400 tỷ đồng, dự kiến niêm yết sàn HoSE trong năm 2019

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vừa được Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) công bố, năm nay, Công ty mẹ VEAM đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.398 tỷ đồng, bằng 82% năm ngoái; doanh thu tài chính 7.243 tỷ đồng, tăng 32%.

Trên cơ sở đó, mục tiêu lợi nhuận sau thuế mà Công ty mẹ VEAM đặt ra trong năm 2019 lên đến 6.402 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái.

Tiết lộ thêm về kế hoạch năm 2019, HĐQT VEAM cho biết năm nay sẽ hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao giữa công ty TNHH 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với Công ty mẹ VEAM. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty mẹ và các công ty con nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch UPCoM hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán đối với các công ty con đủ điều kiện gồm MATEXIM, Cơ khí An Giang; Tăng vốn điều lệ một số công ty cổ phần như MATEXIM , FOMECO cho phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng phát triển.

HĐQT VEAM cũng lên kế hoạch tiếp tục khắc phục tình trạng sở hữu chéo giữa FUTU1 - Cơ khí Vinh DISOCO - MATEXIM; Sắp xếp, điều chỉnh mô hình, cơ cấu vốn tại các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết; Thoái vốn VEAM tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không nằm trong chiến lược phát triển của VEAM.

Tại đại hội tới, HĐQT VEAM sẽ trình cổ đông việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Theo đó, thời gian niêm yết dự kiến là trong năm 2019.

Tờ trình kiến nghị ủy quyền cho HĐQT VEAM thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật. Đồng thời quyết định thời điểm thích hợp niêm yết chính thức trong năm 2019, quyết định giá niêm yết cổ phiếu cho ngày giao dịch đầu tiên.

Về cổ tức, HĐQT VEAM quyết định trình kế hoạch chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 38,84%, nghĩa là mỗi cổ phiếu nhận về 3.884 tỷ đồng cổ tức. Sau khi chia cổ tức và trích quỹ theo quy định, VEAM không còn lợi nhuận để lại.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông VEAM 2019 cũng dự kiến sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 31/5/2019 tại Trung tâm hội nghị ForeverMark, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Tin mới lên