Ngân hàng

VietABank chào bán 70 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) vừa chào bán 70 triệu cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng, cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Trong quý IV/2018, VietABank sẽ tăng thêm 700 tỷ đồng vốn điều lệ, từ 3.500 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng.

VietABank chào bán 70 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng

Trong quý IV/2018, VietABank sẽ tăng thêm 700 tỷ đồng vốn điều lệ, từ 3.500 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng

Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 100:20. Phương án sử dụng vốn được VietABank trình ra cụ thể với từng hạng mục đầu tư.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá được xác định từ giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là 11.761 đồng/cổ phiếu (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017).

Theo VietABank, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của ngân hàng là để thực hiện tốt phương án tái cơ cấu lại gắn với xử lý nợ giai đoạn 2016 – 2020 của VietABank đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt ngày 31/05/2018 theo Công văn số 33/QĐ- NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc tăng vốn điều lệ của VietABank đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ còn nhằm nâng quy mô và chất lượng tài sản sinh lời, tăng cường khả năng đầu tư tài sản và đầu tư kinh doanh, nâng cấp và hiện đại hóa công nghệ thông tin để phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngân hàng mới; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng chống đỡ các rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Tin mới lên