Thị trường

Vietlott muốn đạt doanh thu 6.280 tỷ trong năm nay

(VNF) - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đặt mục tiêu doanh thu phát hành xổ số tự chọn số điện toán có thuế trong năm 2022 là 6.280 tỷ đồng.

Vietlott muốn đạt doanh thu 6.280 tỷ trong năm nay

Vietlott ghi nhận tổng doanh thu là 5.135 tỷ đồng trong năm 2021.

Vietlott vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, trong đó doanh nghiệp có báo cáo mục tiêu tổng quát và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu phát hành xổ số tự chọn số điện toán có thuế là 6.280 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước trong năm 2022 theo kế hoạch của Vietlott là 1.450 tỷ đồng. 

Trong kế hoạch, Vietlott dự kiến có 5.300 tỷ đồng doanh thu từ kênh bán vé trực tiếp qua thiết bị đầu cuối, 800 tỷ đồng từ điện thoại và phần nhỏ từ Internet. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm nhẹ, đạt 226 tỷ đồng và lãi sau thuế 183 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu là 5.135 tỷ đồng và lãi trước thuế 184 tỷ đồng. Luỹ kế sau 5 năm vận hành, Vietlott có doanh thu 22.000 tỷ đồng và trả thưởng hơn 13.000 tỷ đồng.

Tin mới lên