Tài chính

Vietravel sắp phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu thưởng

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) vừa thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vietravel sắp phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu thưởng

Vietravel triển khai phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó, Vietravel dự kiến phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu mới từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2020 theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán.

Tỷ lệ phát hành là 15%, tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Vietravel sẽ tăng lên mức gần 198 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu này đã được các cổ đông của Vietravel thông qua ở ĐHCĐ thường niên năm 2021. Tuy nhiên, theo kế hoạch được thông qua thì số lượng dự kiến phát hành là hơn 2,5 triệu cổ phiếu, nhiều hơn số lượng mà phía Vietravel vừa công bố 83.610 đơn vị.

Ngoài ra, ĐHCĐ của Vietravel cũng thông qua phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Năm 2021, Vietravel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt hơn 5.117 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 10 tỷ đồng. Trước đó, ở tài liệu ĐHCĐ, doanh thu mục tiêu mà HĐQT đề xuất là hơn 6.243 tỷ đồng, cao hơn mức được được thông qua hơn 1,125 tỷ đồng.

Vietravel dự kiến không chia cổ tức năm 2020 và năm 2021.

Một nội dung quan trọng được ĐHCĐ thông qua là chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), trên cơ sở thực hiện chủ trương tái cấu trúc Vietravel theo mô hình holdings.

Theo kế hoạch, năm 2021, Vietravel Airlines bắt đầu đi vào hoạt động và dự kiến sẽ lỗ trong những năm đầu hoạt động. Là công ty mẹ, Vietravel sẽ phải hợp nhất toàn bộ khoản lỗ của Vietravel Airlines trên báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh chung của toàn công ty.

Thông qua việc tái cấu trúc, Vietravel Airlines dự kiến không còn thuộc sở hữu trực tiếp của Vietravel, Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ, sở hữu chi phối cổ phần tại Vietravel và Vietravel Airlines. Hai đơn vị này vẫn thuộc hệ sinh thái chung của tập đoàn và cùng hỗ trợ cho sự phát triển của Vietravel theo mô hình hàng không lữ hành, đúng như định hướng đề ra khi thành lập Vietravel Airlines.

Tin mới lên