Tài chính

Viglacera Tiên Sơn tăng vốn điều lệ gấp 2,5 lần

Công ty Viglacera Tiên Sơn tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, gấp 2,5 lần thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với lượng phát hành khoảng 30,5 triệu cổ phiếu.

Viglacera Tiên Sơn tăng vốn điều lệ gấp 2,5 lần

Viglacera Tiên Sơn tăng vốn điều lệ gấp 2,5 lần.

Theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tăng vốn điều lệ gấp hơn 2,5 lần, từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ của Viglacera Tiên Sơn được tiến hành thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong quý II/2021. Ngoài việc trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 18%, Viglacera Tiên Sơn cũng sẽ phát hành 30,5 triệu cổ phiếu.

Năm 2021, Viglacera Tiên Sơn thực hiện dự án đầu tư mua, cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã và đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile có công suất 9 triệu m2/năm. Tổng mức đầu tư dự án này dự kiến khoảng 1.206 tỷ đồng.

Việc đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile nhằm thực hiện định hướng chiến lược của Tổng công ty Viglacera - CTCP (Công ty mẹ của Viglacera Tiên Sơn) về đầu tư phát triển mở rộng sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp giai đoạn 2021-2025 và trong tương lai.

Hiện các sản phẩm mang thương hiệu Viglacera đầu tư theo hướng sản phẩm công nghẹ mới tấm lớn đi đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm ngày càng được củng cố, đạt chất lượng cao nhằm nâng cao vị thế của Viglacera trên thị trường trong nước cũng như quốc tế; đặc biệt, cũng chú trọng vào thị trường năng động tại khu vực phía Nam.

Ảnh hưởng từ những khó khăn chung đối với ngành vật liệu xây dựng, năm 2020, Viglacera Tiên Sơn đạt 1.291 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 12% so với doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 17,6% so với năm 2019, xuống còn hơn 59 tỷ đồng.

Tin mới lên