Tài chính

Gelex báo lãi quý I tăng trưởng 211% nhờ tăng sở hữu tại Viglacera

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021, trong đó phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh tăng đột biến lên hơn 126 tỷ đồng do hợp nhất kết quả kinh doanh với Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC).

Gelex báo lãi quý I tăng trưởng 211% nhờ tăng sở hữu tại Viglacera

Gelex báo lãi quý I tăng 211% nhờ tăng sở hữu tại Viglacera

Doanh thu thuần quý I của Gelex đạt 4.413 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán neo cao, làm lãi gộp giảm 11% về 515 tỷ đồng.

Biên lãi gộp co về 11,68%, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 16,55%.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu cao đột biến gần 207 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi, lãi cho vay, hợp tác đầu tư và lãi kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, do chi phí tài chính tăng 31% so với cùng kỳ, Gelex vẫn báo lỗ gần 98 tỷ đồng từ hoạt động tài chính trong quý I/2021, cùng kỳ năm ngoái khoản lỗ từ hoạt động này là 189 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi trong công ty liên kết của Gelex đạt hơn 126 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm 2020 nhờ vào việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera từ 24,96% lên 46,7%. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Viglacera trong quý I cũng tăng mạnh ở mức 182% lên 277 tỷ đồng, giúp Gelex ghi được một khoản lời không hề nhỏ trong báo cáo tài chính.

Trừ đi các loại chi phí, Gelex báo lãi sau thuế quý I đạt hơn 291 tỷ đồng, tăng 211% so với quý I/2020.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Gelex tại thời điểm cuối quý I đạt hơn 29.947 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền vẫn duy trì ở mức trên 1.000 tỷ đồng, cụ thể là 1.171 tỷ đồng, tuy nhiên giảm hơn 380 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Hàng tồn kho tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng lên giá trị hơn 5.043 tỷ đồng vào cuối quý I. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng từ 5.809 tỷ đồng lên 6.424 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư vào Viglacera tăng thêm hơn 600 tỷ đồng do Gelex tiến hành mua thêm cổ phiếu VGC để sở hữu chi phối đơn vị này.

Tổng nợ phải trả của Gelex tính đến ngày 31/3/2021 là hơn 21.366 tỷ đồng, tăng 12,8% so với thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng thêm hơn 2.400 tỷ đồng lên hơn 6.807 tỷ đồng.

Tin mới lên