Tài chính

Vincom Retail báo lãi trước thuế 702 tỷ đồng quý I/2018

(VNF) – Quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Vincom Retail đạt 702 tỷ đồng.

Vincom Retail báo lãi trước thuế 702 tỷ đồng quý I/2018

Lợi nhuận quý I/2018 của Vincom Retail giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Theo đó, quý vừa qua, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 335 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2018 của Vincom Retail đạt 702 tỷ đồng, giảm 63 tỷ đồng (tương đương với 8%) so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân của sự suy giảm trên chủ yếu do kỳ này không có phần lãi trong công ty liên kết (kỳ trước: 145 tỷ đồng) do Vincom Retail đã bán toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết trong năm 2017.

Tính tới ngày 31/3/2018, Vincom Retail có 46 trung tâm thương mại (TTTM) đang hoạt động tại 24 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, tổng tài sản đạt 38.120 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 26.636 tỷ đồng.

Trong quý I/2018, Vincom Retail đã và sẽ khai trương 5 TTTM Vincom Plaza tại Long An, Bảo Lộc – Lâm Đồng, Thanh Hóa, Huế và Quảng Bình, qua đó mạng lưới của Vincom Retail dự kiến đạt 51 TTTM, hiện diện tại 28 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tin mới lên