M&A

VNDirect có thể lãi 200 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố phương án bán toàn bộ gần 6 triệu cổ phiếu quỹ.

VNDirect có thể lãi 200 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

VNDirect có thể lãi 200 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 25/10 đến ngày 25/11, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Phía VNDirect cho biết mục đích thực hiện giao dịch là để tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn.

Tạm tính theo thị giá của VND trên thị trường chứng khoán, VNDirect có thể thu về hơn 299 tỷ đồng từ việc bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ.

Được biết, giá trị ghi sổ của số lượng cổ phiếu này theo báo cáo tài chính bán niên là hơn 100 tỷ đồng. Như vậy công ty chứng khoán này có thể thu lãi gần 200 tỷ đồng từ giao dịch mua-bán cổ phiếu quỹ.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 22/2 đến ngày 17/3, VNDirect cũng đã bán ra 6 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá giao dịch bình quân là 28.793 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền thu về là hơn 170 tỷ đồng.

So với mức giá ở thời điểm đó thì thị giá của VND đã tăng hơn 75% lên 50.600 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 5/10). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 21.700 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 7 tháng năm 2021, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.209 tỷ đồng, doanh thu chứng khoán đạt 1.143 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 86% và vượt gần 6% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế 7 tháng đầu năm của VNDirect đạt 1.056 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch cả năm.

Với kết quả kinh doanh 7 tháng có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, VNDirect đã xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 và được thông qua. Trong đó, doanh thu hoạt động điều chỉnh tăng 55% lên 3.951 tỷ đồng, doanh thu chứng khoán điều chỉnh tăng 95% lên 2.108 tỷ đồng.

Về kế hoạch lợi nhuận, VNDirect điều chỉnh tăng 82% lợi nhuận trước thuế và sau thuế, lần lượt đạt 2.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng.

 

Tin mới lên