Ngân hàng

VPBank đề xuất không chia cổ tức, bán 31 triệu cổ phiếu quỹ với 'giá gốc' cho nhân viên

(VNF) - Tại đại hội tới, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua việc giữ lại khoản lợi nhuận chưa phân phối dưới hình thức lợi nhuận không chia và cũng không thực hiện chia các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ... nhằm giữa lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

VPBank đề xuất không chia cổ tức, bán 31 triệu cổ phiếu quỹ với 'giá gốc' cho nhân viên

VPBank đề xuất không chia cổ tức, bán 31 triệu cổ phiếu quỹ cho nhân viên giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố, năm nay, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 373.649 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm ngoái.

Huy động và phát hành giấy tờ có giá mục tiêu tăng 15% lên 252.435 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng mục tiêu tăng 15% lên 265.408 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ nhỏ hơn 3%.

Năm 2019, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 9.500 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018. Nếu loại trừ đi khoản thu nhập bất thường tư phí bảo hiểm trong năm 2018 thì mức tăng là 14%.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, tại đại hội tới, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua việc giữ lại khoản lợi nhuận chưa phân phối dưới hình thức lợi nhuận không chia và cũng không thực hiện chia các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ... nhằm giữa lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

HĐQT VPBank cũng sẽ trình kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên với lượng bán là 31 triệu cổ phiếu, giá bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng khoảng 1/2 thị giá hiện tại). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2019.

Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, cụ thể: 30% số cổ phần được giải tỏa sau 1 năm, 35% được giải tỏa sau 2 năm và 35% còn lại được giải tỏa sau 3 năm.

Đáng chú ý, VPBank trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ theo hướng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu mới phục vụ cho hoạt động và nhu cầu phát triển của ngân hàng.

Tổng khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa khoảng 260 triệu cổ phiếu, mục tiêu là tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/vốn điều lệ lên mức tối đa 30%.

Thời gian thực hiện là trong năm 2019 hoặc năm 2020, tùy vào mức độ thuận lợi của thị trường và các thủ tục.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được dùng để đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động của VPBank.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch cấp mới/bổ sung các nội dung hoạt động kinh doanh vào giấy phép hoạt động của VPBank, gồm: cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa; sản phẩm tiền gửi gắn kết đầu tư; hoạt động ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về tỷ giá, ngoại hối, tiền tệ, tài sản tài chính khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế; đại lý phát hành trái phiếu.

Riêng với công tác thu hồi nợ, năm 2019, ngân hàng này cho biết việc thu hồi nợ sẽ tiếp tục được tích cực hệ thống hóa thông qua việc hoàn thiện và triển khai các dự án công nghệ mới như: áp dụng GPS tracking giúp nâng cao công tác giám sát, tối đa hóa năng suất công tác thu nợ hiện trường; phát triển kênh nhắc nợ mới qua Zalo; sử dụng công cụ nhắc nợ tự động IVM để cải thiện năng suất.

Tin mới lên