Ngân hàng

Chi thừa thù lao cho HĐQT, BKS hơn 80 tỷ giai đoạn 2013 - 2015, Eximbank mới chỉ thu hồi được 20 tỷ

(VNF) - Đối với việc thu hồi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) đã chi thừa qua các năm từ 2013 đến 2015, theo kiến nghị thanh tra, Eximbank phải thu hồi tổng số tiền 80,7 tỷ đồng, nhưng đến nay Eximbank mới chỉ thu hồi được 20 tỷ đồng.

Chi thừa thù lao cho HĐQT, BKS hơn 80 tỷ giai đoạn 2013 - 2015, Eximbank mới chỉ thu hồi được 20 tỷ

Chi thừa thù lao cho HĐQT, BKS hơn 80 tỷ giai đoạn 2013 - 2015, Eximbank mới chỉ thu hồi được 20 tỷ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2019, trong đó có cập nhật tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra.

Ban lãnh đạo Eximbank cho hay tính đến hết ngày 18/2/2019, Eximbank đã thực hiện chỉnh sửa được 401/425 kiến nghị của các đoàn thanh tra.

Đối với kết luận thanh tra liên quan đến Eximland, Eximbank cho biết ngân hàng đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền và đề nghị xem xét trách nhiệm cụ thể.

Theo tìm hiểu, Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ HĐKD) đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116 tỷ đồng.

Eximbank đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 đến năm 2013.

Thanh tra kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng bất động sản là chưa đúng quy định theo chuẩn mực kế toán.

Đối với việc thu hồi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) đã chi thừa qua các năm từ 2013 đến 2015, theo kiến nghị thanh tra, Eximbank phải thu hồi tổng số tiền 80,7 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được 20 tỷ đồng. Ngân hàng đã ký hợp đồng tư vấn với Luật sư để tiếp tục thực hiện việc thu hồi.

Đối với tiến độ triển khai dự án số 07 Lê Thị Hồng Gấm, ban lãnh đạo Eximbank thông tin rằng ngân hàng đã rà soát lại dự án và đã ký hợp đồng dịch vụ để thuê Công ty Savills Việt Nam tư vấn và tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án.

Qua quá trình phân tích, Savills đã gửi cho Eximbank bảng đánh giá đề xuất của 3 nhà đầu tư tiềm năng.

"Hiện nay, Eximbank đang thực hiện các thủ tục nhằm lựa chọn nhà đầu tư để tối ưu hóa việc đầu tư và sử dụng tài sản của ngân hàng", phía Eximbank cho biết.

Ban lãnh đạo Eximbank chia sẻ, mặc dù thời gian qua đã rất nỗ lực nhưng ngân hàng vẫn chưa thể hoàn tất việc chỉnh sửa các kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Nguyên nhân là do có một số khuyến nghị cần có sự phối hợp từ các thành viên HĐQT, BKS các nhiệm kỳ trước, vì các nguyên nhân khác nhau mà Eximbank chưa nhận được sự phối hợp đầy đủ từ các cá nhân có liên quan; một số kiến nghị phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện; một số kiến nghị Eximbank phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 18,6% lên 181.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 21% lên 143.500 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 11% lên 115.570 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%.

Đáng chú ý, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018. Dự kiến trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC gần 1.000 tỷ đồng.

Về cổ tức, Eximbank tiếp tục không chia cổ tức do vẫn đang trong thời gian tập trung xử lý nợ xấu.

Tin mới lên