Tài chính

Xây lắp điện 1 (PC1): Lợi nhuận 9 tháng tăng 47%, vượt kế hoạch cả năm

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với mức sụt giảm trong lợi nhuận vì tình hình thủy văn không thuận lợi. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của PC1 tăng 47%, vượt kế hoạch đề ra nhờ ghi nhận doanh thu của nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió có giá trị lớn.

Xây lắp điện 1 (PC1): Lợi nhuận 9 tháng tăng 47%, vượt kế hoạch cả năm

Xây lắp điện 1 (PC1): Lợi nhuận 9 tháng tăng 47%, vượt kế hoạch cả năm

Doanh thu thuần quý III của PC1 đạt 3.131 tỷ đồng, tăng 90% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện tăng gấp 3,8 lần, ghi nhận hơn 2.695 tỷ đồng.

Bất chấp doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp PC1 bất ngờ giảm 6%, đạt hơn 314 tỷ đồng do giá vốn neo ở mức cao.

Trừ chi phí tài chính tăng 34% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí lãi vay, đạt 83 tỷ đồng trong quý III, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận giảm.

Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 65%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18%, lần lượt đạt 6,2 tỷ đồng và 62 tỷ đồng.

Chốt quý III, PC1 báo lãi sau thuế hơn 156 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PC1 lần lượt đạt 7.667 tỷ đồng và 578 tỷ đồng, tương ứng tăng 83% và tăng 47% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính ghi nhận mức doanh thu tăng gấp hơn 10 lần, đạt hơn 303 tỷ đồng nhờ phát sinh lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư khi mua tăng khoản đầu tư chuyển từ công ty liên kết thành công ty con.

Theo giải trình của doanh nghiệp, sự sụt giảm về lợi nhuận trong quý III chủ yếu do tình hình thủy văn chưa được thuận lợi như cùng kỳ hàng năm. Về kết quả 9 tháng, phía PC1 cho biết nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh chính chủ yếu do ghi nhận doanh thu của nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió có giá trị lớn. 

Năm 2021, PC1 dự kiến tổng doanh thu đạt 8.003 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 6% về 510 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, PC1 đã hoàn thành 96% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của PC1 tính đến cuối quý III tăng 66% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 17.797 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 47% lên gần 1.074 tỷ đồng, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đạt hơn 654 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 4.957 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần so với thời điểm đầu năm, chủ yếu tập trung ở dự án nhà máy điện gió Liên Lập, nhà máy điện gió Phong Huy, nhà máy điện gió Phong Nguyên,…

Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý III đạt hơn 11.762 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm, chủ yếu tăng ở các khoản phải trả người bán ngắn hạn và nợ vay.

Tin mới lên