Tài chính

Xử phạt Chứng khoán KIS Việt Nam do vi phạm liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

(VNF) - Ngày 14/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với tổng số tiền phạt 335 triệu đồng.

Xử phạt Chứng khoán KIS Việt Nam do vi phạm liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 335 triệu đồng vì vi phạm liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

Cụ thể, Chứng khoán KIS bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Theo đó, Chứng khoán KIS Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) gồm đợt 1 chào bán 254 tỷ đồng, đợt 2 chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3 chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3/2022. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Trong đó, phương án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã được ĐHĐCĐ của Cung điện Mùa đông thông qua nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập và quy định phương án phát hành chi tiết. Tuy nhiên, sau đó Cung điện Mùa đông đã công bố thông tin các phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch HĐQT ký mà chưa có Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua các phương án phát hành chi tiết này.

Chưa dừng lại, các bản công bố thông tin trước đợt phát hành của Cung điện Mùa đông còn chưa đảm bảo đầy đủ thông tin như không có thông tin về những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu, không có thông tin Chủ tịch HĐQT của tổ chức phát hành là Cung điện Mùa đông, không có thông tin về tổ chức tư vấn là KIS.

Tại mục VIII phụ lục kèm theo bản công bố thông tin cho đợt 1 và đợt 2 có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, tuy nhiên các hồ sơ kèm theo bản công bố thông tin không có BCTC kiểm toán 2019 mà chỉ có BCTC năm 2019 chưa được kiểm toán.

Ngoài ra, Chứng khoán KIS Việt Nam còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý IV/2021, quý I/2022; báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I/2021, quý II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành quý I/2021, quý II/2021.

Đồng thời, báo cáo HNX không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý 1,2/2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành quý IV/2021.

Trước đó, lần lượt Chứng khoán An Bình và Chứng khoán Everest cũng đã bị UBCKNN xử phạt do những vi phạm liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông đều thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chứng khoán An Bình bị xử phạt 310 triệu đồng trong khi Chứng khoán Everest bị xử phạt 400 triệu đồng đồng thời buộc phải cải chính thông tin.

Tin mới lên