Ngân hàng

40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%: Không hạ chuẩn, không nới lỏng điều kiện tín dụng

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng mới ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng.

40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%: Không hạ chuẩn, không nới lỏng điều kiện tín dụng

Doanh nghiệp kêu thiếu vốn nhưng tín dụng ưu đãi giải ngân chậm.

Theo đó, lãnh đạo NHNN yêu cầu triển khai cho vay, giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn kinh phí được giao từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng vay thuộc đối tượng theo các điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Thống đốc cũng lưu ý việc cho giải ngân phải bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho. Không hạ chuẩn, nới lỏng các điều kiện tín dụng trong quá trình cho vay hỗ trợ lãi suất.

Đồng thời, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất của các NHTM theo quy định.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất trên địa bàn theo quy định; Xử lý kịp thời các trường hợp thực hiện không nghiêm, không đúng quy định, trốn tránh, từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất.

Đối với các ngân hàng thương mại, Thống đốc yêu cầu chủ động tiếp cận khách hàng, đồng hành, hướng dẫn khách hàng, giúp khách hàng hiểu đúng về chính sách để hạn chế tối đa các kiến nghị, khiếu nại của khách hàng.

Giải ngân kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích, ngăn ngừa các rủi ro, trục lợi chính sách. Bên cạnh việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2%, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của NHNN.

Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất, các trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất. nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Gói hỗ trợ lãi suất 2% được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN.

Nghị định 31 quy định, đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một số ngành nghề được hỗ trợ; hoặc đối tượng vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Đây là chính sách hỗ trợ lãi suất sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn, được triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại. Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% là một giải pháp bổ sung, thời gian tới sẽ song hành cùng với các giải pháp mà ngành Ngân hàng đã, đang và sẽ triển khai (bao gồm cả chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội).

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định tại Nghị định.

Sau 3 tháng triển khai gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm, các ngân hàng mới chỉ cho vay gần 4.100 tỷ đồng trên tổng số 800.000 tỷ đồng, với gần 550 khách hàng vay, tương đương 0,5% tổng dư nợ dự kiến cho vay năm nay; số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng đạt khoảng 1,02 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt 3.966 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, mức giải ngân cho vay của gói hỗ trợ lãi suất như vậy là rất thấp. Với tiến độ này, việc giải ngân khó đạt kế hoạch trong năm nay. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiến hành rà soát lại các quy định liên quan đến ngành nghề, đối tượng được hưởng, các điều kiện vay vốn… để điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Tin mới lên