Tài chính

5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn tuần tới

Trong tuần từ ngày 30/5-5/6, có 5 doanh nghiệp niêm yết sẽ thực hiện giao dịch cổ phiếu lượng lớn gồm: VIB, NLG, DGC, YEG và KGM.

5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn tuần tới

Ảnh minh họa

1. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán VIB):

Ngày 30/5, các lãnh đạo ngân hàng đăng ký nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP của ngân hàng:

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc đăng ký mua 28.857 cổ phiếu.
Ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 217.365 cổ phiếu.
Ông Hồ Văn Long, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 193.365 cổ phiếu.
Ông Ân Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 222.222 cổ phiếu.
Bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng đăng ký mua 202.218 cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 27/5, giá cổ phiếu VIB tăng 2,48% và đóng cửa ở mức 26.850 đồng/cổ phiếu.

2. CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG):

CTCP Đầu tư Thái Bình, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thuấn, đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NLG, giảm lượng nắm giữ xuống 21,25 triệu đơn vị, chiếm 5,5% vốn.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 30/5 đến 28/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 27/5, giá cổ phiếu NLG tăng 1,16% và đóng cửa ở mức 47.800 đồng/cổ phiếu.

3. CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC):

Ông Đào Hữu Tu, bố vợ Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Văn Kiên, đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu DGC, giảm lượng nắm giữ xuống 342.038 đơn vị, chiếm 0,2% vốn.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 31/5 đến 29/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 27/5, giá cổ phiếu DGC giảm 4,85% và đóng cửa ở mức 214.000 đồng/cổ phiếu.

4. CTCP Tập đoàn Yeah 1 (mã chứng khoán YEG):

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đăng ký bán toàn bộ 4,03 triệu cổ phiếu YEG.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 1/6 đến 10/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 27/5, giá cổ phiếu YEG giảm 2,11% và đóng cửa ở mức 16.250 đồng/cổ phiếu.

5. CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (mã chứng khoán KGM):

Ủy viên HĐQT Phan Hùng Minh đăng ký bán toàn bộ 2,54 triệu cổ phiếu KGM 
Giao dịch được thực hiện từ ngày 1/6 đến 30/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 27/5, giá cổ phiếu KGM đi ngang và đóng cửa ở mức 11.600 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên