Tiêu điểm

6 tháng đầu năm 2018, Bộ GTVT cắt giảm 69 thủ tục kiểm tra chuyên ngành

(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ GTVT đã rà soát, cắt giảm 69/134 thủ tục kiểm kiểm tra chuyên ngành.

6 tháng đầu năm 2018, Bộ GTVT cắt giảm 69 thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Nhiều thủ tục trong lĩnh vực hàng hải được đơn giản hoá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cụ thể, Bộ này đã cắt giảm 50/97 sản phẩm thuộc lĩnh vực xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; cắt giảm 10/20 sản phẩm thuộc lĩnh vực tàu biển; cắt giảm 9/17 sản phẩm thuộc lĩnh vực đường sắt.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng dự kiến đơn giản hoá theo hướng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm thành phần hồ sơ đối với 7/9 thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành (chiếm 77,78%), đã có công văn số 4983/BGTVT – KHCN ngày 14/5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính, ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Từ 2015 đến nay, Bộ GTVT tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Đã giảm được 1 đơn vị hành chính và giảm 4 đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn các ban quản lý dự án thuộc Bộ xây dựng quy chế hoạt động của các ban quản lý dự án.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đẩy mạnh hiện đại hoá hành chính, nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Cụ thể, Bộ GTVT đã xây dựng hệ thống cung cấp 255 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó, 160 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 95 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Đã hoàn thành kết nối 45 thủ tục hành chính với cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cùng với đó, hoàn thành phần mềm quản lý, kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản của Bộ qua trục liên thông của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử của nhóm “đơn vị cấp 1” theo Thông tư 10/2016/TT-BTTTT qua hệ thống trục liên thông của Văn phòng Chính phủ.

“Hiện Bộ GTVT đang duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại Bộ và các Tổng Cục, Cục thuộc Bộ. Hiện có 8/8 cơ quan hành chính trực thuộc Bộ đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001”, ông Đông đánh giá.

 

Tin mới lên