Ngân hàng

ACB báo lãi trước thuế 1.667 tỷ, nợ xấu chỉ còn 0,88%

(VNF) – ACB báo lãi trước thuế 1.667 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 26,9% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm mạnh trong năm 2016, nay chỉ còn 0,88%. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư tiếp tục đem về cho ACB mức lỗ thuần gần 886 tỷ đồng, tăng 9,6%.

ACB báo lãi trước thuế 1.667 tỷ, nợ xấu chỉ còn 0,88%

Lãi trước thuế năm 2016 của ACB tăng 26,9% so với năm 2015

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, lãi trước thuế năm 2016 của ACB đạt mức 1.667 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2015.

Mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng và đầu tư của ACB tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016 khi đạt thu nhập lãi thuần 6.891 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2015. Trong khi đó, mảng kinh doanh dịch vụ đem về cho ACB 944 tỷ đồng lãi thuần, tăng 26,7%. Mảng kinh doanh ngoại hối và mảng mua bán chứng khoán kinh doanh đem về cho ACB mức lãi thuần lần lượt là 230 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng tương ứng 92% và 397% so với năm 2015.

Đáng chú ý, mảng mua bán chứng khoán đầu tư tiếp tục đem về cho ACB mức lỗ thuần gần 886 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 9,6% so với năm 2015.

Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trên lợi nhuận thuần của ACB trong năm 2016 ở mức 42,2%, cao hơn 2 điểm% so với con số 40,2% của năm 2015.

ACB

Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 của ACB chỉ còn 0,88%, nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng dư nợ tín dụng của ACB đạt mức 161.956 tỷ đồng (không bao gồm 1.445 tỷ đồng dư nợ tín dụng của ACBS), tăng 20,8% so với hồi đầu năm. Nợ xấu tuyệt đối năm 2016 của ACB đạt 1.420 tỷ đồng, chiếm 0,88% tổng dư nợ tín dụng, giảm tới 0,44 điểm% so với tỷ lệ nợ xấu 1,32% của năm 2015.

Cơ cấu tín dụng của ACB vẫn phân bổ theo hướng an toàn khi tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn (chiếm 47%), còn lại là cho vay trung hạn (chiếm 13%) và cho vay dài hạn (chiếm 40%).

Tiền gửi khách hàng tính đến hết năm 2016 của ACB ở mức 207.051 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm, trong đó chủ yếu vẫn là tiền gửi tiết kiệm, chiếm 72%.

Tin mới lên