Thị trường

Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tìm giải pháp gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh

(VNF) - Năm 2020 được đánh giá là một năm khó khăn của hoạt động xúc tiến đầu tư nói chung trên cả nước vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng là năm mà Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh) đã triển khai được nhiều hoạt động quan trọng, góp phần tích cực tạo ra dòng vốn đầu tư FDI vào địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tìm giải pháp gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh

Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tìm giải pháp gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, Trung tâm đã vận hành, duy trì và cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin, dữ liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh; các chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Đã xây dựng và phát hành 500 cuốn “Bắc Ninh - những ưu đãi đầu tư cần biết” cung cấp cho Nhà đầu tư, doanh nghiệp biết những chính sách ưu đãi của TW và của tỉnh, giúp doanh nghiệp có lựa chọn tốt khi đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh. Phát hành 4 số (800 bản tin/số) Bản tin kinh tế đối ngoại bằng tiếng Anh, gửi miễn phí đến các doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư cũng đã được đẩy mạnh. Trung tâm đã thực hiện tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đầu tư…

Về hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Nhà đầu tư, Trung tâm đã tiếp đón, giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho hơn 40 Nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh cho các Nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Minh Thông, Phó giám đốc Trung tâm, công tác xúc tiến đầu tư chưa phong phú đa dạng, chủ yếu dựa vào hoạt động đầu tư tại chỗ, thông qua các tập đoàn tạo dựng hình ảnh đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, Nhà đầu tư chưa thực sự chủ động trong việc cập nhật, nắm vững các quy định pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các quy định về hội nhập kinh tế.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng chưa khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư trong xã hội nhất là các nguồn đầu tư của các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xúc tiến đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư phần lớn vẫn sử dụng ngân sách của tỉnh. Do vậy, nội dung và hình thức của các hoạt động này chưa được phong phú, đa dạng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên một số hoạt động xúc tiến đầu tư như tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh chưa thực hiện được.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2021,Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp vận động xúc tiến đầu tư, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân hỗ trợ các Nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh. Thông qua các Nhà đầu tư đã thành công tại tỉnh để trình bày về kinh nghiệm đầu tư và giới thiệu về môi trường đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ đẩy mạnh, chủ động, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần vào xây dựng, quản lý thành phố thông minh, hướng tới năm 2022 Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, công khai và đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường”  - Phó Giám đốc Trung tâm Bùi Minh Thông cho biết.

Năm 2021, Trung tâm sẽ thực hiện hàng loạt giải pháp để gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Duy trì thường xuyên việc cập nhật thông tin trên Website của Sở Kế hoạch và đầu tư và trang Web của Trung tâm, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư cho các Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu tại tỉnh…Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, tái bản, bổ sung cuốn “Bắc Ninh tiềm năng và lợi thế đầu tư” bằng 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Nhật.

Trung tâm cũng sẽ tổ chức đoàn đi trao đổi học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Dương; tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xúc tiến đầu tư do các Bộ, ngành TW tổ chức. Về hợp tác về xúc tiến đầu tư, sẽ tổ chức Khu Triển lãm xúc tiến đầu tư Bắc Ninh tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2021). Tất cả các hoạt động trên đây, đều hướng tới mục tiêu là nâng cao tính hiệu quả, nhằm làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trước yêu cầu phát triển của tỉnh Băc ninh những năm tới.

Tin mới lên