Bất động sản

Bắc Ninh nói gì về lệnh kiểm tra thông tin 'đổi' 100ha đất lấy 1,39km đường?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết thực chất quỹ đất ở đối ứng cho dự án BT tuyến đường H2 dài 1,39 km, với tổng mức đầu tư 663,12 tỷ đồng cũng chỉ lấy một phần của 29,25 ha đất ở còn lại của 2 dự án đô thị, còn lại 65,27 ha là đất đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông. Vì vậy thông tin giao 100ha đất cần xem lại.

Bắc Ninh nói gì về lệnh kiểm tra thông tin 'đổi' 100ha đất lấy 1,39km đường?

Thực chất quỹ đất ở đối ứng cho dự án BT tuyến đường H2 chỉ lấy một phần của 29,25ha đất ở còn lại của 2 dự án đô thị. Ảnh minh họa

Tổng mức đầu tư tăng vì thay đổi quy hoạch mặt cắt đường từ 40m lên 100m

Thực hiện Văn bản số 7223/VPCP-V.I ngày 30/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, để phát triển khu đô thị phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại 1 – đô thị lõi trong quy hoạch đô thị, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường H2. Đây là tuyến đường chính, huyết mạch của thành phố, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ngày 02/12/2010, dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND với quy mô mặt cắt ngang đường 40m, tổng mức đầu tư 203,94 tỷ đồng.

Ngày 10/9/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg theo đó điều chỉnh tuyến đường H2 có mặt cắt 100m. Tổng mức đầu tư tăng lên 663,12 tỷ đồng (trong đó: chi phí giải phóng mặt bằng: 284 tỷ đồng; chi phí xây dựng; 233,92 tỷ đồng, chi phí lãi vay: 65,2 tỷ đồng, các chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng, Quản lý dự án, chi phí khác tăng theo chi phí xây dựng của dự án).

Ngày 26/01/2011, Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam được chỉ định lựa chọn Nhà đầu tư tại Quyết định số 119/QĐ-UBND theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 11, Nghị định 108/2009/NĐ-CP.

Tuy nhiên, do tăng quy mô đầu tư của dự án nên tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định (thực chất là hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cũ và tổ chức đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mới theo quy định Nghị định số 30/2015/NĐ-CP).

Trong quá trình sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án điều chỉnh có 03 nhà đầu tư tham gia sơ tuyển (Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà HUD2 - Hà Nội; Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Hà Nội).Khu đất dự kiến thu hồi để làm dự án khu đô thị DaBaCo vẫn còn là cánh đồng (hiện tỉnh Bắc Ninh đang làm các thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính Phủ)

Kết quả, liên danh Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã trúng thầu và được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt kết quả tại Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 07/6/2018. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Chỉ lấy một phần của 29,25ha đất ở để đối ứng cho dự án BT đường H2

Tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh dự kiến giao nhà đầu tư một phần của 02 khu đất đối ứng tạo vốn thanh toán cho dự án công trình BT, gồm: Sử dụng một phần diện tích Dự án khu đô thị DABACO - Vạn An, tổng diện tích khu đô thị này là 36,06ha, trong đó chỉ có 11,65ha đất ở. Dự kiến chỉ sử dụng một phần của 11,65ha đất ở để thanh toán đối ứng, còn lại 24,41ha là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông…

Sử dụng một phần diện tích Dự án khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên tổng diện tích khu đô thị này là 58,46ha, trong đó chỉ có 17,6ha đất ở. Dự kiến chỉ sử dụng một phần của 17,6ha đất ở để thanh toán đối ứng, còn lại 40,86ha là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông...

Như vậy, tổng số quỹ đất ở để tính tiền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư của 2 dự án đô thị trên chỉ là một phần của 29,25ha, còn lại 65,27 ha là đất đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông...

Thực chất quỹ đất ở đối ứng cho dự án BT tuyến đường H2 với tổng mức đầu tư 663,12 tỷ đồng cũng chỉ lấy một phần của 29,25ha đất ở còn lại của 2 dự án đô thị, số còn lại sẽ sử dụng để đối ứng các dự án BT khác trên địa bàn.

Việc tính toán diện tích đất ở để thanh toán cho nhà đầu tư khi quyết toán công trình sẽ chính xác và tương đương giá trị của dự án BT. Thực tế toàn bộ diện tích này, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa thu hồi đền bù, hiện tỉnh Bắc Ninh và doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới lên