Tài chính

Bamboo Capital chốt quyền trả cổ tức bằng 251 tỷ tiền mặt và 25 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Bamboo Capital chốt quyền trả cổ tức bằng 251 tỷ tiền mặt và 25 triệu cổ phiếu

Dự án King Crown Infinity do BCG Land làm đơn vị phát triển

Theo đó, BCG sẽ trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Với cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Số tiền mà BCG dự chi là hơn 251 tỷ đồng.

Với cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 25,1 triệu đơn vị.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 24/8. BCG sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 22/9 sau đó.

Được biết, sắp tới đây, công ty này cũng sẽ tiến hành phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu thưởng này sẽ dược phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021 tại báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, chốt quý II, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 881 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 354 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8,2% và 12,4% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, BCG đã ghi nhận 2.133,9 tỷ đồng doanh thu và 877,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 47,4% và 81,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của BCG đến chủ yếu từ 3 mảng hoạt động lõi: mảng xây dựng - hạ tầng đóng góp 737,6 tỷ đồng, bất động sản là 543,4 tỷ đồng và năng lượng tái tạo là 584,7 tỷ đồng, sản xuất là 166,3 tỷ đồng.

Mảng xây dựng - hạ tầng vẫn duy trì nguồn thu ổn định, đóng góp 36,26% tỷ trọng doanh thu cho BCG nhờ các dự án xây lắp và hoạt động khai thác đá.

Mảng năng lượng tái tạo tạo dòng tiền ổn định và ngày càng đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu doanh thu của BCG. Từ đầu năm đến nay, BCG ghi nhận 27,4% doanh thu từ mảng năng lượng, cao hơn mức 20% so với cuối năm 2021.

Trong khi đó, mảng bất động sản hoàn tất ghi nhận doanh thu từ bàn giao dự án King Crown Village trong quý II, chiếm 25,4% tỷ trọng doanh thu.

Được biết, BCG Land - một công ty thuộc hệ sinh thái của BCG sẽ thực hiện IPO trong quý III/2022. Hiện doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ thủ tục hồ sơ và đã nộp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc niêm yết sẽ thực hiện trong quý IV/2022.

Tin mới lên