Tiêu điểm

Bình Dương: Bổ nhiệm 25 cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều sai sót về quản lý, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương (giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/5/2019).

Theo kết luận thanh tra, căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao thì năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương giao vượt 543 chỉ tiêu, năm 2018 giao vượt 489 chỉ tiêu, năm 2019 vượt 325 chỉ tiêu. Qua kiểm tra, năm 2017 số công chức có mặt của tỉnh vượt 104 người, năm 2018 vượt 40 người, đến 30/6/2019 vượt 17 người. UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng đề án vị trí việc làm, được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 317 vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh mới phê duyệt đề án vị trí việc làm của 10 cơ quan, đơn vị, còn 20 cơ quan, đơn vị chưa phê duyệt.

Tại thời điểm thanh tra, còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 150 hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh báo cáo đến nay đã chấm dứt hoàn toàn số hợp đồng lao động này.

Về tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã tuyển dụng 39 công chức trong trường hợp đặc biệt. Qua kiểm tra có 2 hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc Hội đồng kiểm tra sát hạch báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra sát hạch. 11 hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước. 5 hồ sơ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tương đương theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hồ sơ của 5 trường hợp thể hiện tại thời điểm tuyển dụng bằng đại học chưa đủ 60 tháng, tính đến thời điểm thanh tra 2 trường hợp đã trên 60 tháng và 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 3 trường hợp này.

Về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, trong giai đoạn thanh tra UBND tỉnh Bình Dương đã xét chuyển 8 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Tuy nhiên một số biên bản kiểm tra, sát hạch hoặc văn bản đề nghị Sở Nội vụ chưa thể hiện đầy đủ nội dung kiểm tra, sát hạch.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, tháng 12/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạch từ ngạch cán sự, nhân viên và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương. Từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện còn tồn tại, hạn chế về đáp án đề thi như: phiếu chấm, bảng tổng hợp điểm của các giám khảo, việc bàn giao danh sách ghép phách… Qua kiểm tra xác suất một số bài thi viết môn kiến thức chung chấm chưa sát đáp án, nhiều trường hợp được xét miễn thi môn ngoại ngữ nhưng chứng chỉ, chứng nhận nộp sau thời hạn nhận hồ sơ.

Về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của ban ngành chủ quản. Có trường hợp chưa giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương. Đáng chú ý, một lãnh đạo cấp sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng...

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Xem thêm >> Ông Hoàng Trung Hải có trách nhiệm gì tại dự án mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên?

Tin mới lên