Tài chính

Bộ Công Thương: Vietnam Beverage được phép nhưng chưa chắc chắn mua 51% cổ phần Sabeco

(VNF) – Bộ Công Thương vừa phát đi thông cáo mới nhất về thông tin Công ty TNHH Vietnam Beverage đăng ký mua 327 triệu cổ phần Sabeco, tương đương 51% vốn điều lệ của đơn vị này.

Bộ Công Thương: Vietnam Beverage được phép nhưng chưa chắc chắn mua 51% cổ phần Sabeco

Công ty TNHH Vietnam Beverage chưa chắc chắn việc có mua 51% cổ phần Sabeco không

Mua hay không, đợi hồi sau mới rõ

Theo Bộ Công Thương, Mục 22.6, Điều 22 Quyết định 4444/QĐ-BCT ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) quy định:

"Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật Chứng khoán phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức Chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước khi thực hiện 7 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua".

Ngày 11/12/2017 là thời hạn cuối để công bố thông tin về nhà đầu tư mua khối lượng lớn dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco.

Đến 18h ngày 11/12/2017, đã có 1 nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện công bố thông tin là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Công ty này mong muốn mua 327.053.405 cổ phần của Sabeco, tương đương xấp xỉ 51% toàn bộ vốn cổ phần của Sabeco với một số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần là vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

"Như vậy, việc thông báo trước 7 ngày là thực hiện đúng quy định về việc công bố thông tin nhằm mục đích công khai minh bạch, đảm bảo thời gian cho các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, xác minh sự tuân thủ các quy định về tập trung kinh tế của Luật cạnh tranh và các quy định khác của pháp luật về đầu tư nước ngoài, chứng khoán và tài chính", Bộ Công Thương khẳng định.

Bộ Công Thương cũng cho biết đây chỉ là điều kiện cần để nhà đầu tư mong muốn mua trên 25% được phép đặt cọc.

Trong trường hợp đã thực hiện các thủ tục liên quan đến đặt cọc, nếu nhà đầu tư xét thấy mức giá chào bán không phù hợp, có thể đề nghị Ban tổ chức chào giá cạnh tranh rút đặt cọc và không tham gia phiên chào bán cạnh tranh trước 16 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2017.

"Như vậy Vietnam Beverage có tham gia đặt cọc, đăng ký phiên chào bán cạnh tranh vào ngày 18/12/2017 hay không sẽ có kết luận sau 16 giờ ngày 17/12/2017", Bộ Công Thương cho biết.

Vietnam Beverage được phép mua 51% cổ phần Sabeco

Theo Bộ Công Thương, Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017, có vốn điều lệ 681,6 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Vietnam Beverage là một công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do Thai Beverage sở hữu 100%, có trụ sở tại HongKong.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP định nghĩa tỷ lệ sở hữu nước ngoài là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên trong một công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 13 Điều 2).

Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam (Khoản 21 Điều 2).

Bên cạnh đó, Điểm b, Khoản 1, Điều 2a Nghị định số 58/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP) quy định: "Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%".

Đối chiếu với các quy định trên thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên tại SABECO tối đa là 49%.

Như vậy, trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên có ý định mua cổ phần của Sabeco thì chỉ có thể mua 49%.

"Trường hợp Công ty Vietnam Beverage có vốn của nước ngoài nắm giữ 49% thì không thuộc đối tượng áp dụng của quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài nói trên. Điều này có nghĩa, Vietnam Beverage được phép mua với tỷ lệ tối đa 51%", Bộ Công Thương khẳng định.

Tin mới lên