Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tư nhân được vay vốn ODA

(VNF) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó đề xuất khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tư nhân được vay vốn ODA

Đến cuối năm 2017, cả nước có 2.594 chương trình, dự án vay vốn ODA.

Theo dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi đang được Bộ Kế hoạch & Đầu tư lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân có thể tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong khuôn khổ hạn mức tín dụng cho vay đến tổ chức tài chính, tín dụng trong nước để thực hiện các hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng.

Doanh nghiệp tư nhân tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi làm vốn đầu tư của Nhà nước; cũng như vay lại vốn ODA qua hệ thống ngân hàng thương mại theo phương thức ngân hàng thương mại chịu rủi ro tín dụng..

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra quy trình 7 bước quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

7 bước trên gồm: vận động vay vốn; xây dựng và lựa chọn đề xuất dự án; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; đàm phán và ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn; quản lý thực hiện dự án và hoàn thành kết quả dự án.

Năm 1993, Việt Nam bắt đầu vay vốn viện trợ từ các định chế tài chính đa phương và song phương từ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các nước Nhật Bản, Pháp, Đan Mạch, Canada.

Tháng 7/2017 ,WB tuyên bố chấm dứt ODA ưu đãi cho Việt Nam. Các khoản vay sau này phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối năm 2017, cả nước có 2.594 chương trình, dự án vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công có thể vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Cụ thể, đến hết năm2017, các bộ ngành có gần 1.300 dự án, chương trình; địa phương 1197 dự án đượctiếp cận vốn ODA.
Tin mới lên