Tiêu điểm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 'tố' Bộ Tài chính nói sai thông tin, đề nghị đính chính

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư "tố" đại diện Bộ Tài chính phát biểu sai thông tin trong hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020” ngày 25/6/2020 do Bộ Tài chính chủ trì

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 'tố' Bộ Tài chính nói sai thông tin, đề nghị đính chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cụ thể, tại Hội nghị này, báo cáo của Bộ Tài chính (mục II.2) và bài phát biểu của đại diện Bộ Tài chính đã nêu thông tin: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán như giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh tham gia dự án chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân”.

Thông tin này đã được thông báo tới các bộ, ngành, địa phương và được một số báo trích dẫn, đăng trên các trang báo điện tử.

Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4119/BKHDT-KTDN ngày 26/6/2020 gửi Bộ Tài chính nhấn mạnh thông tin trên là không chính xác.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Đầu tư công năm 2019 và các nghị quyết của Quốc hội khoá XIV (số86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020) quy định:

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ủỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm hạn mức vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương.

Các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương) cho từng dự án.

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư không giao chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (trongđó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương) cho bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như từng dự án của cơ quan chủ quản.

"Do đó, thông tin như nêu trong báo cáo và bài phát biểu của Bộ Tài chính là không chính xác", Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính có văn bản thông báo chính thức tới các cơ quan báo chí và các cơ quan có liên quan đính chính thông tin trên.

Tin mới lên