Công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chuyển đổi số để tăng cường giám sát và phản biện xã hội'

(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số sẽ giúp đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền, nắm thông tin, dư luận xã hội, thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cũng sẽ tăng cường giám sát và phản biện xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chuyển đổi số để tăng cường giám sát và phản biện xã hội'

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ TT&TT ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ tích cực phối hợp về công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí, nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số và triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Việc phối hợp hành động như trên nhằm mục đích đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết dân tộc. 

Thông qua chương trình hợp tác, hai bên còn muốn nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu đề ra là tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội, thúc đẩy hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2020 cũng là năm bắt đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia và người dân sẽ là trung tâm chuyển đổi số, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Do đó, công cuộc chuyển đổi số cần được lan tỏa, truyền cảm hứng từng người dân và trên toàn xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

"Chuyển đổi số để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền, nắm thông tin, dư luận xã hội, thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội; chuyển đổi số để hỗ trợ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để tăng cường giám sát và phản biện xã hội và cùng nhau thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia là những nhiệm vụ chính đặt ra trong chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Tin mới lên