Tài chính

BVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 11%, lợi nhuận đi ngang

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, HNX: BVS) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên.

BVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 11%, lợi nhuận đi ngang

BVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 11%, lợi nhuận đi ngang

BVSC kỳ vọng tổng doanh thu năm 2021 đạt 661 tỷ đồng, tăng 11% so với mức thực hiện năm 2020. Tổng chi phí năm 2021 dự kiến là 504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng thu về 133 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với khoản lãi sau thuế 132,4 tỷ đồng trong năm 2020.

Phía BVSC cho biết kế hoạch kinh doanh trên được lập trên cơ sở chỉ số VN-Index bình quân dao động quanh mức 1.150 – 1.200 điểm và giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt 12.000 tỷ đồng.

HĐQT BVSC trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, BVSC dự kiến chia cổ tức năm nay bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương tự như kế hoạch năm 2020. Số tiền ước tính mà công ty chứng khoán này sẽ chi là hơn 57 tỷ đồng.

Năm 2020, BVSC đạt 568 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, tăng 5% so với năm 2019. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế thu về giảm nhẹ 2% về hơn 132 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý I/2020, BVSC ghi nhận lỗ hơn 22,7 tỷ đồng, là khoản lỗ đầu tiên (theo quý) sau hơn 8 năm kể từ năm 2012.

Một nội dung khác mà HĐQT trình đại hội là thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan đến cổ đông đó.

Tổng tài sản của BVSC tính đến ngày 31/12/2020 đạt 3.413 tỷ đồng, tăng mạnh 42% so với thời điểm đầu năm 2020. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt giá trị 3.057 tỷ đồng. Các khoản cho vay tính đến cuối năm 2020 là hơn 2.205 tỷ đồng.

Cổ phiếu BVS của BVSC đóng cửa phiên 31/3 ở mức giá 22.400 đồng/cổ phiếu. Gí trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 1.600 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của BVSC sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại khách sạn Hotel du Parc Hanoi.

Tin mới lên