Tài chính tiêu dùng

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4%

(VNF) - Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét).

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4%

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 23.098 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2020 ước đạt 137.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bảo Việt, do tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát tốt hơn trong quý II/2020 tạo điều kiện cho thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán chuyển biến tích cực, các đơn vị trong tập đoàn có kết quả khả quan hơn. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2020 của Bảo Việt đạt 553 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 lần lượt đạt 223 tỷ đồng và 470 tỷ đồng, tương ứng bằng 82% và 86% so với cùng kỳ do thu cổ tức, lợi nhuận được chia có sự giảm nhẹ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Tại các công ty thành viên, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020.

Lĩnh vực quản lý quỹ cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tính đến hết tháng 6/2020, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 67.605 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Tính riêng quý II/2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm. 

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79% trở thành quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt nhất thị trường giai đoạn nửa đầu năm 2020.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước đạt tổng doanh thu 260,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020.

Tin mới lên