Học thuật

Chảy máu chất xám là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chảy máu chất xám (brain drain) là gì?

Chảy máu chất xám là gì?

Hiện tượng chảy máu chất xám (brain drain) là khái niệm ám chỉ sự di cư của lực lượng lao động

Chảy máu chất xám là gì?

Hiện tượng chảy máu chất xám (brain drain) là khái niệm ám chỉ sự di cư của lực lượng lao động được đào tạo, có trình độ chuyên môn cao từ nước nghèo sang các nước giàu.

Đào tạo vào năng lực chuyên môn chính là đầy tư vào vốn nhân lực và ở các nước nghèo thường rẻ hơn, vì việc cung cấp chúng là một hoạt động sử dụng nhiều lao động. Những người có năng lực chuyên môn hoặc được đào tạo thường chuyển sang sống ở các nước phát triển, vì ở đó lợi suất thu được từ vốn nhân lực của họ cao hơn.

Sự di cư này thường được luật pháp và các yếu tố thể chế khuyến khích. Hầu hết các nước phát triển đều có cơ chế mở để tiếp nhận những người di cư có trình độ chuyên môn cao.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nguyên nhân chảy máu chất xám

Các nguyên nhân chính của lực hút chất xám ở các nước có điều kiện

Lương cao, mức sống cao

Nền khoa học - công nghệ cao

Môi trường học tập và làm việc tốt

Cơ chế tuyển dụng công bằng

Có chính sách ưu đãi đối với người tài.

Tin mới lên