Tài chính

Chỉ huy động được 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong số 4.000 tỷ gọi thầu

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vừa công bố đã huy động thêm 2.700 tỷ đồng từ phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này.

Chỉ huy động được 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong số 4.000 tỷ gọi thầu

Từ đầu năm 2019, thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 84.744,5 tỷ đồng.

Trong phiên đấu thầu tuần này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,7%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/2/2019). 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2019). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2019). 

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 2 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2019).

Như vậy, phiên đấu thầu chỉ huy động được 2.700 tỷ đồng trong số 4.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. 

Theo HNX, tính từ đầu năm 2019, thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 84.744,5 tỷ đồng.

Tin mới lên