Học thuật

Chi phí đầu tư hàng năm là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Chi phí đầu tư hàng năm (annual capital charge) là gì?

Chi phí đầu tư hàng năm là gì?

Chi phí đầu tư hàng năm (annual capital charge) là một phương án thẩm định dự án đầu tư sử dụng kỹ thuật chiết khấu và thừa nhận rằng việc sử dụng tư bản làm phát sinh chi phí về lãi suất và khấu hao.

Chi phí đầu tư hàng năm (annual capital charge) là một phương án thẩm định dự án đầu tư sử dụng kỹ thuật chiết khấu và thừa nhận rằng việc sử dụng tư bản làm phát sinh chi phí về lãi suất và khấu hao. Để đi đến kết luận một dự án có chấp nhận được không, người ta phải xác định xem các khoản thu trong tương lai (tức dòng tiền mặt do dự án đem lại trong tương lai) có đủ để bù đắp chi phí lãi suất (chi phí về vốn) và chi phí khấu hao tài sản không. Phương án này đòi hỏi phải tính toán chi phí bình quân hàng năm hay mức khấu hao cộng lãi suất và so sánh với các khoản thu tiền mặt ròng hàng năm. Nếu các khoản thu tiền mặt ròng lớn hơn chi phí hàng năm, thì dự án có thể chấp nhận được.

Do phương án chi phí đầu tư hàng năm tính cả chi phí khấu hao, nên toàn bộ vốn đầu tư đều được thi lại khi dự án kết thúc. Đối với một số dự án, phương án này đem lại kết quả giống như tiêu chuẩn giá trị hiện tại ròng và tiêu chuẩn tỷ suất hoàn vốn nội bộ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên