Tiêu điểm

Chủ tịch Cienco 5 Bạch Ngọc Du bị kỷ luật cảnh cáo

(VNF) - Ông Bạch Ngọc Du, Chủ tịch HĐQT Cienco5, bị kỷ luật cảnh cáo do tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành các quyết định vi phạm .

Chủ tịch Cienco 5 Bạch Ngọc Du bị kỷ luật cảnh cáo

Chủ tịch Cienco 5 Bạch Ngọc Du bị kỷ luật cảnh cáo

Theo PLO, ngày 12/8, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng đã tiến hành kỳ họp lần thứ 35 để xem xét thi hành kỷ luật với ông Bạch Ngọc Du (nguyên Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - Cienco 5, Chủ tịch HĐQT Cienco 5).

Qua xem xét, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng nhận thấy với tư cách Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá Cienco5, Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn nhà nước, ông Bạch Ngọc Du đã tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành các quyết định vi phạm quy định của nhà nước, cụ thể: Nghị định số 59/2011 ngày 18/7/2011 của Chính phủ; Thông tư số 202/2011 ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính; Nghị định số 71/2013 ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Luật đất đai.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng vi phạm khuyết điểm của ông Bạch Ngọc Du là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bạch Ngọc Du.

Ông Bạch Ngọc Du (sinh năm 1973) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Cienco 5 từ ngày 28/06/2015 thay vị trí của ông Thân Đức Nam khi ông Nam được điều động, bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Du từng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 573 (Hà Đông, Hà Nội) khi đó được coi là trường hợp hiếm trong ngành giao thông được bổ nhiệm vượt cấp.

>>> Thủ tướng: Kỷ luật cán bộ gây chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

Tin mới lên