Diễn đàn VNF

Chủ tịch Dragon Capital: ‘Chính phủ hãy ủng hộ ngành chứng khoán chấp nhận chữ ký số, ví điện tử’

(VNF) – Tại “Diễn đàn doanh nghiệp thường niên 2019 – VBF 2019” tổ chức sáng nay (10/1), ông Doninic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, đã nêu 4 kiến nghị với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch Dragon Capital: ‘Chính phủ hãy ủng hộ ngành chứng khoán chấp nhận chữ ký số, ví điện tử’

Ông Doninic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital

Theo ông Doninic Scriven, năm 2019, vốn ngoại được thu hút qua thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh so với năm trước, từ 1,8 tỷ USD xuống 280 triệu USD.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được nâng hạng lên thị trường mới nổi, quý IV/2019 vừa qua Moody’s còn hạ triển vọng của Việt Nam xuống mức tiêu cực”, ông nói.

Đề cập đến chủ đề của VBF 2019, ông Doninic Scriven nhấn mạnh hai chữ “phát triển nhanh” và “bền vững”.

Để “nhanh”, ông Doninic Scriven cho rằng Chính phủ Việt Nam cần lắng nghe 4 kiến nghị:

Một là với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Doninic Scriven kiến nghị hai cơ quan này cấn trao đổi cởi mở, chi tiết với các đơn vị phản biện trong việc xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán mới.

Hai là với Ngân hàng Nhà nước, ông Doninic Scriven kiến nghị sau hội nghị này, Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ các rào cản trong phát triển.

Ba là với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Doninic Scriven kiến nghị Bộ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong năm 2020 để mở đường cho Việt Nam nhanh chóng tiến hành chứng chỉ lưu kí không có quyền biểu quyết (NVDR) nhằm tháo gỡ vướng mắc về vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bốn là với Chính phủ, ông Doninic Scriven kiến nghị Chính phủ ủng hộ ngành chứng khoán chấp nhận chữ ký số, hồ sơ điện tử, ví điện tử…

Đối với nội dung “bền vững”, Chủ tịch Dragon Capital nêu 4 lưu ý với Chính phủ Việt Nam. Các nội dung đáng chú ý là: lưu ý khủng hoảng khí hậu, nguyên nhân, vai trò, trách nhiệm cũng như cơ hội của Việt Nam; lưu ý bảo vệ môi trường sinh thái, tăng chế tài xử phạt đối với hành vi buôn bán động vật hoang dã; lưu ý về ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn…

“Việt Nam nên nghiên cứu lập một chế độ đo lường CO2, vì cái gì không đo lường được thì không quản lý nổi”, ông Doninic Scriven nói.

Tin mới lên