Ngân hàng

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh thất bại trong việc đổi mã chứng khoán sang SCM

(VNF) – Với tỷ lệ "Không tán thành" lên tới 83,3%, kế hoạch đổi mã chứng khoán Sacombank từ STB sang SCM của Chủ tịch Dương Công Minh chính thức phá sản.

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh thất bại trong việc đổi mã chứng khoán sang SCM

Kế hoạch đổi mã chứng khoán của Chủ tịch Dương Công Minh chính thức phá sản

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó đáng chú ý, cổ đông của Sacombank đã quyết định không thông qua việc thay đổi mã chứng khoán.

Cụ thể, trong tổng số 1,43 tỷ cổ phiếu biểu quyết thì chỉ có 232 triệu cổ phiếu biểu quyết "Tán thành" với nội dung thay đổi mã chứng khoán, chiếm 16,1%. Trái lại, số cổ phiếu biểu quyết "Không tán thành" lên tới gần 1,2 tỷ cổ phiếu, chiếm 83,3%. Còn lại là phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" và phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Như vậy, Sacombank sẽ giữ nguyên mã chứng khoán STB, không tiến hành đổi sang mã chứng khoán SCM.

Có tới 83,3% cổ phiếu biểu quyết "Không tán thành" đối với nội dung đổi mã chứng khoán Sacombank

Ngoài việc không thông qua việc đổi mã chứng khoán, cổ đông Sacombank còn không thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank với tỷ lệ "Không tán thành" 69,7%. Theo đó, Điều lệ Sacombank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên được tổ chức vào ngày 30/6/2017 vẫn còn nguyên giá trị.

Đối với các nội dung khác, cổ đông Sacombank đều thông qua. Cụ thể, thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 (kế hoạch giao 2017 là 585 tỷ đồng) để thưởng cho tập thể cán bộ nhân viên Sacombank.

Cùng với đó, cổ đông Sacombank cũng thông qua toàn bộ nội dung "Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank". Đồng thời, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Cổ đông Sacombank đồng thời thông qua toàn bộ nội dung "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank". Giao Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

"STB có nghĩa là Sao Thái Bạch", Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh từng nói về lý do đổi mã chứng khoán.

Theo vị lãnh đạo từng trong quân ngũ này, trên phương diện phong thủy đây là sao rất xấu, gắn liền với câu "Thái Bạch quét sạch của nhà". Bị sao này chiếu sẽ gặp hạn về sức khỏe, làm thua lỗ… Do vậy để thoát khỏi quan niệm trên, Sacombank quyết định đổi mã chứng khoán.

Tuy nhiên, như đã đề cập, kế hoạch này của Chủ tịch Dương Công Minh đã chính thức phá sản.

Tin mới lên