Nhân vật

Cienco1 có Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

(VNF) - Tổng công ty Xây dựng giao thông 1 - CTCP (Cienco1) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị bầu ông Đinh Ngọc Đàn giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT và Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Bá Toản giữ cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty.

Cienco1 có Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Tân Tổng giám đốc Cienco1 Ngô Bá Toản (trái)

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Cienco1, ông Ngô Bá Toản là thành viên HĐQT Cienco1, Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng 121. Người tiền nhiệm của ông Ngô Bá Toản là ông Đinh Văn Thanh (6/2016 – 12/2018). Ông Thanh được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Cienco1 thay cho ông Quách Bá Vương – người giữ chức vụ này trong vòng chưa tới 1 năm.

Trước đó, ngày 18/12/2018, Cienco1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với sự có mặt của gần 50 cổ đông đại diện cho 63.597.560 cổ phần chiếm 99,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Cienco 1. Theo đó, đại hội đồng ý bổ sung số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT. 

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Duy Thắng và ông Ngô Bá Toản; bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Vũ Ngọc Quang với số cổ phần tán thành đều đạt trên 99,5%.

Cienco1 được IPO vào ngày 21/3/2014 với khối lượng chào bán là 16.183.500 cổ phần và mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số cổ phần nêu trên đã được bán hết, thu về hơn 161 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục thoái toàn bộ 35% vốn nhà nước tại đây.

Hiện, Cienco1 có 4 cổ đông lớn là: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh nắm giữ 28,57% vốn, Công ty Cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An nắm 13,447% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép nắm 16,855% vốn và Công ty Cổ phần An Hiền nắm 24,59% vốn. 

Tin mới lên