Tài chính

CII dự kiến nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% vào cuối tháng 8

(VNF) - Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa thông báo cập nhật kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức năm 2022.

CII dự kiến nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% vào cuối tháng 8

CII dự kiến nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% vào cuối tháng 8.

Theo đó, đối với việc phát hành cổ phiếu thưởng, công ty cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngay sau khi có báo cáo tài chính (BCTC) soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (dự kiến cuối tháng 8/2022).

CII sẽ thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng sau khi nhận được chấp thuận từ UBCKNN.

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng này là để thay cho việc trả cổ tức các năm trước bằng tiền mặt, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của doanh nghiệp diễn ra vào tháng 5 vừa qua.

Tỷ lệ phát hành là 14% (tương đương 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020), tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của CII dự kiến tăng từ 2.840 tỷ đồng lên 3.193 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, công ty cho biết sẽ tiến hành các thủ tục ngay sau khi có BCTC kiểm toán năm 2022. 

Bên cạnh chia cổ tức, về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, CII cũng sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%, trả thù lao và hoạt động của HĐQT 1% lợi nhuận.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của CII ghi nhận đạt 948 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn là 23%, giúp lợi nhuận gộp quý này vẫn tăng trưởng duơng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 453 tỷ đồng; biên lãi gộp đạt 48%, cải thiện so với mức 36% của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, trong quý này, CII đạt mức lợi nhuận sau thuế là 127 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 67 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 89% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII giảm 16% xuống 1.660 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 812 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần con số của cùng kỳ năm trước, trong đó phần lãi ròng đạt gần 721 tỷ đồng, gấp gần 23 lần số lãi chỉ xấp xỉ 32 tỷ thời điểm cùng kỳ năm 2021.

Được biết, năm 2022, CII lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 8.010 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần mức thực hiện năm 2021. Lãi ròng mục tiêu đạt gần 757 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ ròng 341 tỷ đồng.

Tin mới lên