Tài chính

CII: Năm 2018 sẽ dừng phát triển dự án mới, mục tiêu lãi ròng 1.210 tỷ đồng

(VNF) – Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa công bố các nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

CII: Năm 2018 sẽ dừng phát triển dự án mới, mục tiêu lãi ròng 1.210 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Lợi nhuận sẽ không còn phụ thuộc vào hoạt động tài chính

Theo nội dung công bố, năm 2018, CII sẽ tập trung nắm giữ tài sản đã đầu tư để vận hành, khai thác thay vì đầu tư để chuyển nhượng hiện thực hóa lợi nhuận như hiện nay.

Việc nắm giữ tài sản được kỳ vọng sẽ tạo cho CII dòng thu ổn định, lâu dài cũng như tạo tiền đề cho CII phát triển bền vững trong tương lai, dù cho trong ngắn hạn, lợi nhuận của CII có thể bị sụt giảm.

"Với việc nắm giữ tài sản như đã nêu trên, chất lượng lợi nhuận của CII sẽ có thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Theo đó, lợi nhuận của CII sẽ là những khoản lợi nhuận từ các hoạt động cốt lõi, thay vì phụ thuộc lớn vào hoạt động tài chính như hiện nay.

"Việc nâng cao chất lượng lợi nhuận sẽ đảm bảo nguồn tiền cho CII chi trả cổ tức cho cổ đông (có thể ít, có thể nhiều) đều đặn và tăng trưởng qua các năm", HĐQT CII nhận định.

Với quy mô đầu tư hiện nay (khoảng 20.000 tỷ đồng), danh mục dự án đầu tư đang triển khai mới (khoảng 20.000 tỷ đồng nữa) dự kiến đến năm 2020, tổng tài sản của CII sẽ đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.

Do vậy, HĐQT nhận thấy CII cần phải tạm dừng phát triển thêm dự án mới để dồn sức quản lý, cung cấp tài chính cho các dự án đang triển khai, nỗ lực đưa các dự án về đích đúng tiến độ đồng thời đảm bảo chất lượng thi công của từng dự án.

Đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm một cách rõ ràng, minh bạch, cập nhật kịp thời các biến động để đảm bảo khả năng thanh toán cho CII trong mọi thời điểm.

Mục tiêu lãi ròng 1.210 tỷ đồng, cổ tức 2018 là 32%/năm

Năm 2018, HĐQT CII đặt kế hoạch doanh thu 6.300 tỷ đồng, chi phí 4.400 tỷ đồng, lãi ròng 1.210 tỷ đồng.

Về chi trả cổ tức, HĐQT CII quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phương án tạm thời không chi trả cổ tức của năm 2017 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017 nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư mới. Còn đối với năm 2018, HĐQT dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 32%/năm.

HĐQT cũng cho biết từ năm 2019 trở đi, cổ tức sẽ được chi trả như đã từng thực hiện các năm trước đây, dao động ở mức 12% đến 20%/năm. Mức chi trả cổ tức tối đa là 50% trên lợi nhuận sau thuế được phép chi trả và mức chi trả cổ tức từng năm sẽ do Đại hội quyết định.

HĐQT chấp thuận để trình Đại hội về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của CII và các công ty con trực thuộc CII đang có trụ sở đăng ký tại số 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM sang một địa điểm phù hợp khác tại quận 1 hoặc quận 2 để đảm bảo không gian làm việc và phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng phát triển của công ty.

Tin mới lên