Tài chính

Cơ cấu lại rổ VNDiamond: Xáo trộn lớn với cổ phiếu ngân hàng

(VNF) - Hàng chục triệu cổ phiếu MBB, VPB cùng hàng triệu cổ phiếu TPB, TCB, CTG sẽ bị quỹ VFM VNDiamond ETF bán ra. Ở chiều ngược lại, hàng chục triệu cổ phiếu ACB, EIB và hàng triệu cổ phiếu LPB, MSB, VIB sẽ được mua vào.

Cơ cấu lại rổ VNDiamond: Xáo trộn lớn với cổ phiếu ngân hàng

Cơ cấu lại rổ VNDiamond: Xáo trộn lớn với cổ phiếu ngân hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

Với chỉ số VNDiamond, KDH bị loại khỏi chỉ số trong khi ACB, EIB, LPB, MSB, TCM và VIB được thêm vào kỳ này.

Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng. Do đó, các cổ phiếu ngân hàng hiện tại sẽ bị giảm tỷ trọng để thỏa mãn quy định tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. MWG và FPT vẫn là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục.

Liên quan đến chỉ số này có quỹ VFM VNDiamond ETF, hiện quản lý giá trị tài sản lên đến khoảng 10.600 tỷ đồng.

Dự báo giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF. Nguồn: SSI

Nhóm cổ phiếu ngân hàng được dự báo sẽ chịu xáo trộn lớn. Cụ thể, theo ước tính của SSI, trong kỳ cơ cấu lại sắp tới, quỹ VFM VNDiamond ETF sẽ mua vào tới 19,4 triệu cổ phiếu ACB, 10,4 triệu cổ phiếu EIB, 9,6 triệu cổ phiếu LPB, 7,5 triệu cổ phiếu MSB và 5,5 triệu cổ phiếu VIB.

Ở chiều ngược lại, sẽ có 18,7 triệu cổ phiếu MBB bị bán ra, kế đó là 10,6 triệu cổ phiếu VPB, 6,9 triệu cổ phiếu TPB, 6,4 triệu cổ phiếu TCB và 4,3 triệu cổ phiếu CTG.

Với chỉ số VN30, không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 8.900 tỷ đồng. Riêng với nhóm ngân hàng, SSI ước tính các quỹ này sẽ mua vào 1,5 triệu cổ phiếu CTG, trong khi sẽ bán ra tới 2,1 triệu cổ phiếu VPB.

Với chỉ số VNFIN Lead, VND đã bị loại khỏi rổ này. Theo đó, với riêng cổ phiếu ngân hàng, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có thể sẽ mua vào thêm 1,2 triệu cổ phiếu CTG và bán ra 1,4 triệu cổ phiếu STB. Các giao dịch với cổ phiếu ngân hàng còn lại đều dưới 1 triệu đơn vị.

Tin mới lên