Tài chính

Cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 5/7

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo kể từ ngày 5/7/2022.

Cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 5/7

Cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 5/7.

Lý do là công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/6/2022, khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4 Điều 37 - Quy chế niêm yết vào giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HoSE Quyết định đưa cổ phiếu FIR của First Real vào diện cảnh báo từ ngày 16/6 với lý do công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định. Lưu ý, niên độ tài chính của FIR diễn ra từ 01/10-30/09.

Ngay sau đó, First Real đã có văn bản giải trình và đưa ra một số lí do khiến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo kế hoạch chưa thể thực hiện được. Cụ thể, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và thực tế First Real cũng liên tiếp phát hiện nhiều ca dương tính Covid-19, trong đó bao gồm cả các thành viên HĐQT và ban lãnh đạo.

Ngoài ra, do danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được lập từ ngày 18/2/2022, cách quá xa so với ngày dự kiến tổ chức đại hội và hiện tại danh sách cổ đông công ty đã có nhiều biến động. Do đó, để đảm bảo được quyền lợi cho các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của First Real, HĐQT công ty đã quyết định hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ngày 18/2/2022 và thực hiện chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp bào ngày 6/6/2022.

First Real cho rằng: “Công ty chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính là do lý do khách quan mà công ty không mong muốn cũng như có sự thay đổi quy định niêm yết quá đột ngột mà công ty không thể khắc phục được. Quy định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát do chậm tổ chức ĐHĐCĐ như trong quy chế cũng là một quy định mà trước nay chưa từng có tiền lệ đối với các công ty niêm yết như First Real”.

First Real cũng nhấn mạnh việc nhận được quyết định của HoSE về việc đưa cổ phiếu của công ty vào diện cảnh báo ảnh hưởng rất nhiều tới quyền lợi của các cổ đông đang tham gia đầu tư vào cổ phiếu FIR của công ty.

Về tình hình kinh doanh, First Real mới đây công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 cho biết trong 6 tháng từ 1/10/2021 đến 31/3/2022, công ty ghi nhận doanh thu tăng 152,8% so với cùng kỳ lên 168,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 54,71 tỷ đồng lên 57,06 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 188,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 84,18 tỷ đồng lên 128,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 3,99 tỷ đồng về 4,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,7%, tương ứng tăng thêm 22,29 tỷ đồng lên 50,61 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới ngày 31/3/2022, tổng tài sản của First Real tăng 39,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 250,37 tỷ đồng lên 883,8 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/3/2022, hàng hóa bất động sản tăng từ 82,2 tỷ đồng lên 288,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 206,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là dự án khu dân cư An Phú ghi nhận 228 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

First Real cho hay công ty đã sử dụng một số quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại dự án khu dân cư An Phú, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với giá trị sổ sách 63 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.

Được biết năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 3 lần kết quả 2021. Bên cạnh đó, First Real cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Tin mới lên