Tiêu điểm

'Có tỉnh làm được 200km cao tốc, cả vùng Đông Nam Bộ 10 năm chỉ làm được 50km'

(VNF) - Lấy ví dụ về việc thời gian vừa qua, có tỉnh làm được 200km cao tốc nhưng cả vùng Đông Nam Bộ trong 10 năm qua chỉ làm được 50km cao tốc, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề mà lãnh đạo địa phương cần suy nghĩ, không ai làm thay được.

'Có tỉnh làm được 200km cao tốc, cả vùng Đông Nam Bộ 10 năm chỉ làm được 50km'

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngày 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.

Theo Thủ tướng, Đông Nam Bộ là vùng có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất rõ. Thời gian qua, Đông Nam Bộ có đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho rằng còn nhiều việc phải làm, nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là các mâu thuẫn cần được giải quyết, trong đó mâu thuẫn lớn nhất là tiềm năng rất lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp.

Ngoài ra, kết nối hạ tầng chiến lược, đồng bộ của Vùng chưa hiệu quả, đầy đủ, toàn diện. Huy động nguồn lực chủ yếu dựa vào nhà nước, chưa phát huy được các cơ chế hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội.

Việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa ngang tầm với vai trò, vị thế của vùng, chưa ngang tầm với yêu cầu của sự phát triển, với mong muốn. Phát triển văn hoá chưa theo kịp phát triển về chính trị, kinh tế, xã hội.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vùng còn đối diện nhiều thách thức, lớn nhất là phát triển chưa bền vững, trong đó có phát triển đô thị, ùn tắc giao thông, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, úng ngập. Thách thức nữa là ô nhiễm môi trường, phân hoá giàu nghèo, an sinh xã hội...

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng cho rằng tựu trung trong 9 chữ "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới".

Về huy động nguồn lực từ hợp tác công tư, Thủ tướng gợi ý 3 mô hình hợp tác công tư. Một là lãnh đạo công, quản trị tư các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Lãnh đạo công là xây dựng cơ chế, chính sách, luật pháp, phát triển hạ tầng đến chân các khu này, còn quản trị tư là giao cho tư nhân quản trị. Thứ hai là đầu tư công, quản trị tư; thứ ba là đầu tư tư, sử dụng công.

Nhấn mạnh hợp tác công tư có nhiều hình thức và phải sáng tạo, năng động, phải quyết tâm làm, Thủ tướng lấy ví dụ, thời gian vừa qua, có tỉnh làm được 200km cao tốc nhưng cả vùng Đông Nam Bộ trong 10 năm qua chỉ làm được 50km cao tốc.

"Đây là vấn đề mà các đồng chí cần suy nghĩ, không ai làm thay chúng ta được", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, nhắn nhủ với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ đã nói thì phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có hiệu quả. Hiệu quả là phải hài hoà lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, với phương châm lợi ích hài hoà, khó khăn, rủi ro chia sẻ.

Tin mới lên