Tài chính

'Con cưng' của PVN lãi đậm trên 6.600 tỷ nửa đầu năm 2018

(VNF) - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố doanh thu hợp nhất đạt 18.294 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỷ đồng.

'Con cưng' của PVN lãi đậm trên 6.600 tỷ nửa đầu năm 2018

Tổng sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng đầu năm 2018 của PVEP đạt 2,17 triệu tấn quy dầu

Theo thông tin từ PVEP, tổng sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng đầu năm 2018 của doanh nghiệp này đạt 2,17 triệu tấn quy dầu, trong đó khai thác dầu đạt 1,62 triệu tấn; sản lượng khí bán là 558 triệu m3. PVEP đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12/5/2018. Các công tác tìm kiếm, thăm dò vẫn đang được PVEP thực hiện theo kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, PVEP ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 18.294 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 4.935 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch.

Vận hành hệ thống xử lý Giàn khoan Mỏ Sư tử vàng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP trong năm 2018 là tái cơ cấu. Đề án tái cơ cấu PVEP giai đoạn 2017-2020 đã được trình lên các cơ quan có thẩm quyền để có những định hướng triển khai tái cấu trúc một cách cụ thể hơn.

Theo kế hoạch, PVEP sẽ tiến hành tái cơ cấu toàn diện, chỉ còn tập trung vào 3 lĩnh vực cốt yếu là thăm dò - khai thác, khí và chế biến dầu khí.

PVEP đang trong giai đoạn chuẩn bị điều kiện để cổ phần hóa sớm nhất có thể sau năm 2020. Theo đó, đến năm 2025, PVN sẽ chỉ duy trì nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại PVEP.

Trong 6 tháng cuối năm, PVEP tập trung bảo đảm gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn quy dầu theo kế hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), dự kiến First Oil vào tháng 12-2018, Sư Tử Trắng Pha 2 Lô 15-1 cùng một số dự án khác.

Bên cạnh đó, PVEP tập trung tiết giảm đầu tư, tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chi phí; tối ưu chi phí giảm giá thành sản phẩm, cân đối đủ vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty.

Tin mới lên