M&A

Con trai Chủ tịch Nhựa Tiền Phong (NTP) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Theo thông tin từ HNX, ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NTP nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

Con trai Chủ tịch Nhựa Tiền Phong (NTP) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 183 đến ngày 16/4. Hiện ông Minh đang nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu NTP, tương ứng tỷ lệ 2,55%.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu NTP đang đứng tại mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm tính với mức thị giá này, ông Minh sẽ phải chi 27 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu trên.

Vào những ngày cuối cùng của năm 2019, các con ông Đặng Quốc Dũng là bà Đặng Thị Minh Hương và ông Minh cũng đã liên tiếp mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Hiện tổng lượng cổ phiếu NTP gia đình Chủ tịch Đặng Quốc Dũng đang nắm giữ là 18,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,6%. Trong đó, ngoài ông Minh, các thành viên khác gồm ông Đặng Quốc Dũng nắm giữ 6,75 triệu cổ phiếu NTP, tỷ lệ 6,87%; bà Lê Thị Thúy Hải, vợ ông Dũng nắm giữ gần 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,13%; bà Minh Hương nắm giữ 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,04%.

Kết thúc năm 2019, NTP đạt gần 4.789 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,6% so với năm 2018; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 471,2 tỷ đồng và hơn 409 tỷ đồng, cùng tăng trên 23% so với năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm Nhựa Tiền Phong đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên trước đó là doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, năm qua Công ty đã hoàn thành 95,78% mục tiêu doanh thu và vượt 10,87% mục tiêu lợi nhuận.

Tin mới lên