M&A

Công ty Cổ phần Masan đã bán 12,38 triệu cổ phiếu MSN

(VNF) - Công ty Cổ phần Masan thông báo đã bán 12,38 triệu cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.

Công ty Cổ phần Masan đã bán 12,38 triệu cổ phiếu MSN

Công ty Cổ phần Masan thông báo đã bán 12,38 triệu cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/11 đến 25/12. Trước đó, Công ty Cổ phần Masan (Masan Corp) đăng ký bán  12,5 triệu cổ phiếu MSN. Tuy nhiên, công ty không bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký do không đạt được thỏa thuận.

Sau giao dịch, Masan Corp giảm sở hữu tại MSN từ 377,595 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 365,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 31,4% vốn cổ phần. 

Cùng thời điểm Masan Corp bán ra, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng Dương thông báo đã mua hơn 5 triệu cổ  phiếu MSN, chiếm 40% lượng đăng ký (12,5 triệu cổ phiếu). Sau giao dịch, Hoa Hướng Dương nâng khối lượng nắm giữ lên 154,7 triệu cổ phiếu MSN, tương đương tỉ lệ 13,3% vốn cổ phần.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương là cổ đông lớn của MSN. Chủ tịch và Giám đốc của Hoa Hướng Dương hiện nay là ông Nguyễn Thiều Nam. Ông Nam cũng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc MSN.

Chủ tịch HĐQT MSN - ông Nguyễn Đăng Quang, cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Masan. Ngoài ra, ông Nguyễn Thiều Nam hiện cũng đang giữ vị trí thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Masan.

 

Tin mới lên