M&A

Công ty con CII muốn tăng sở hữu lên 90% tại Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R, HoSE: LGC) vừa thông báo nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chuyển nhượng toàn bộ 77,14 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 50% phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Công ty con CII muốn tăng sở hữu lên 90% tại Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận

Công ty con CII muốn tăng sở hữu lên 90% tại Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng chấp thuận việc nhận chuyển nhượng toàn bộ 61,7 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại BOT Trung Lương – Mỹ Thuận để nâng tỷ lệ sở hữu lên 90% vốn điều lệ.

Trước đó, theo kế hoạch vào đầu tháng 10, CII B&R dự kiến chuyển nhượng số cổ phần trên cho công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII, HoSE: CII) hoặc một đơn vị khác do CII chỉ định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII với tiền thân là Công ty cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1978. Đến tháng 12/1999, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, công ty được chuyển thành Công ty Cổ phần cơ khí - điện Lữ Gia theo Quyết định số 8032/QĐ-UB-KT ngày 28/12/1999 của UBND TP. HCM. Đến tháng 8/2014 Công ty Cổ phần cơ khí điện Lữ Gia (LUGIACO) được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R).

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII B&R đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ, chiếm phần lớn là doanh thu từ hoạt động thu phí giao thông. Lợi nhuận sau thuế gần 304 tỷ đồng, tăng 42%. Sau 9 tháng, công ty thực hiện được gần 83% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong 3 tháng cuối năm, CII B&R đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 482 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61 tỷ đồng, tăng hơn 17%, qua đó hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay.

Tin mới lên