Tài chính

Cục thuế Hà Nội xử lý 3.277 tỷ đồng qua thanh tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết

(VNF) - Trong 3 năm (2017-2019), Cục thuế Hà Nội đã xử lý qua thanh tra là 3.277 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế truy thu, phạt là 641 tỷ đồng, giảm lỗ 2.639 tỷ đồng.

Cục thuế Hà Nội xử lý 3.277 tỷ đồng qua thanh tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Xử lý 3.277 tỷ đồng qua thanh tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Trong 3 năm (2017-2019), Cục thuế Hà Nội đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên đề chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận, trong đó, trọng tâm là các doanh nghiệp có phát sinh chi phí dịch vụ lớn với bên liên kết.

Theo đó, Cục thuế Hà Nội đã hoàn thành thanh tra tại 254 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng số xử lý qua thanh tra là 3.277 tỷ đồng (bình quân 12,9 tỷ đồng/doanh nghiệp); trong đó, số tiền thuế truy thu, phạt là 641 tỷ đồng, giảm lỗ 2.639 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục thuế Hà Nội cho biết, đơn vị đã phát hiện và xử lý 96 doanh nghiệp có giao dịch liên kết do vi phạm các quy định về giá thị trường theo quy định, tổng số tiền bị xử lý do hành vi liên kết, sai trái của doanh nghiệp lên đến khoảng 4.249 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo kết quả công tác thi đua của Tổng Cục thuế giai đoạn 2015-2020, đại diện của Tổng cục Thuế cho biết, từ năm 2015 đến 2020, Tổng cục đã phát động và triển khai trên 50 phong trào thi đua trong toàn ngành.

Cũng theo Tổng Cục thuế, thu ngân sách nhà nước tăng về số tuyệt đối là 2.168.086 tỷ đồng so với số thu ngân sách giai đoạn liền kề (2010-2014). Sau nhiều năm, 63/63 Cục thuế đều hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Tin mới lên