Đô thị

Đà Nẵng kiến nghị không thu hồi dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị Trung ương đề xuất thực hiện các giải pháp khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển. Trong đó, kiến nghị cho phép không thu hồi dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (29ha) và dự án The Sunrise Bay (181ha).

Đà Nẵng kiến nghị không thu hồi dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay

Đà Nẵng kiến nghị không thu hồi dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay.

Theo đó, đối với đối với dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (29ha), UBND TP. Đà Nẵng cho biết kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP. Đà Nẵng thực hiện nội dung: “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 29 ha”.

Các bản án của TAND TP. Hà Nội trong năm 2020 giao UBND TP. Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này.

Tuy nhiên, các ngành chức năng của thành phố Đà Nẵng cho rằng 2 nội dung nêu trên không thể thực hiện được.

Lý do là Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà cho khách hàng vào ở trong dự án. Do vậy, khi thu hồi dự án là phải thu hồi nhà, đất của toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trong khu đất.

Sau khi thu hồi, việc giao đất cho các hộ dân là không thực hiện được. Lý do là không giao đất trực tiếp, mà phải thông qua đấu giá. Trong khi đó, phán quyết của tòa án là phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi cho công dân tại khu đất này, nên việc này rất khó thực hiện trên thực tế.   

Để bảo đảm sớm tiếp tục triển khai dự án, ổn định tình hình và không gây mất an ninh trật tự, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nội dung: "Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước với diện tích 29ha và cho phép không thực hiện nội dung tại bản án về thu hồi khu đất 29ha của TAND TP. Hà Nội”.

Đà Nẵng cũng đề xuất tháo gỡ vướng mắc đối với dự án The Sunrise Bay lân cận với dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước có diện tích 181ha. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ có hai nội dung song song phải thực hiện.

Cụ thể là kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án.

Thứ hai là thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. UBND TP Đà Nẵng cần lưu ý tạo điều kiện để sớm phát triển khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, tránh xảy ra khiếu kiện sau này.

Các cơ quan tham mưu của Đà Nẵng nhận thấy, việc thực hiện hai nội dung trên là không thể thực hiện được.

Để đảm bảo sớm tiếp tục triển khai dự án và ổn định tình hình và nhằm tránh mất an ninh trật tự, UBND TP Đà Nẵng dự kiến xin ý kiến Thủ tướng cho phép thực hiện nội dung “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 181 ha” và không thực hiện nội dung thu hồi dự án 181 ha.

Xem thêm: Đà Nẵng sẽ thu hồi 181ha đất ở dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước

Tin mới lên