Đô thị

Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố

Một khu đất công ở TP. Đà Nẵng. Ảnh: Nhuệ Lộc

Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3350/UBND-KT ngày 18/6/2022 về rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đơn vị này phải hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đảm bảo đủ điều kiện tham mưu Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; trong đó, lưu ý Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ sở nhà, đất đề nghị phê duyệt.

UBND thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp, xử lý lại nhà, đất còn lại đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; đảm bảo việc thống kê, tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất đối với từng cơ sở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lấn chiếm.

Đồng thời, sở này phải hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất đã đảm bảo quy định; kiên quyết xử lý, thu hồi khu đất, nhà cho thuê không đúng quy định; tham mưu, đề xuất UBND thành phố khi có phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Định kỳ trước ngày 25/12 hằng năm, Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn thành phố trình Ban cán sự đảng UBND thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tin mới lên