M&A

Đấu giá cổ phần Thanh Lễ: Khối lượng đăng ký mua gấp gần 5 lần khối lượng chào bán

(VNF) – Có tới 258 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá gần 12 triệu cổ phần của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với khối lượng đăng ký mua lên đến hơn 57 triệu cổ phiếu.

Đấu giá cổ phần Thanh Lễ: Khối lượng đăng ký mua gấp gần 5 lần khối lượng chào bán

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đăng ký bán đấu giá hơn 57 triệu cổ phiếu.

Vừa qua, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Thanh Lễ. Theo đó, gần 12 triệu cổ phiếu của Thanh Lễ được đăng ký bán đấu giá; mức giá khởi điểm là 10.600 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, đã có 258 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu Thanh Lễ với số lượng đăng ký mua là hơn 57 triệu cổ phiếu.

Được biết, trong số 258 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá cổ phiếu Thanh Lễ có 251 nhà đầu tư trong nước, 7 nhà đầu tư thuộc các tổ chức trong nước. Theo đó, cá nhân trong nước đăng ký mua 42.457.300 cổ phiếu; tổ chức trong nước đăng ký mua 14.900 cổ phiếu.

Với lượng cổ phiếu đăng ký mua của các nhà đầu tư (hơn 57 triệu cổ phiếu) gấp gần 5 lần lượng đăng ký bán (gần 12 triệu cổ phiếu), chắc chắn giá đấu giá thành công cổ phiếu Thanh Lễ sẽ sẽ cao hơn mức khởi điểm.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Thanh Lễ ở mức 6.062 tỷ đồng, giảm 11,5% so với hồi đầu năm, trong đó, lượng tài sản lớn nhất là nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với 1.587 tỷ đồng, hàng tồn kho với 1.346 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 922 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thanh Lễ đến hết ngày 31/12/2016 đạt 1.929 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 4.133 tỷ đồng, giảm 19,7%, trong đó, tổng nợ vay ở mức 2.278 tỷ đồng, giảm 36,5%.

Ngoài ra, Thanh Lễ còn nắm giữ lượng lớn cổ phần tại nhiều doanh nghiệp như: 49% vốn tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, 65% vốn tại Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, 80% vốn tại Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương và 76,6% vốn tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Bình Dương…

Hiện tại, Thanh Lễ đang sở hữu 900 cửa hàng đại lý xăng, trong đó 700 đại lý phía Nam phân bố trên 13 tỉnh thành, 9 tỉnh phía Bắc sở hữu 200 đại lý.

Tin mới lên